Pandurii stabili financiar, dar bubuiţi din toate părţile

• Joc f?r? fente… de Aurel M?CE?ANU

„Meciul“ pentru preluarea conducerii echipei de fotbal Pandurii Târgu-Jiu nu s-a încheiat nici pe departe. Chiar zilele trecute pre?edintele Ion C?lionoiu a f?cut o declara?ie public? prin care sus?inea c? Marin Condescu dup? ce a pierdut sindicatele o s? piard? ?i echipa de fotbal.
Tot pre?edintele Consiliului Jude?ean mai sus?inea c? Marin Condescu a f?cut o ?mecherie astfel încât Consiliul Jude?an s? nu fie înc? în Adunarea General? a Ac?ionarilor, dar lucrul acesta se va întâmpla foarte curând.

Scriptic vorbind, pe data de 15 ianuarie era programat? o AGA la Pandurii, îns? aceasta a fost amânat? pentru începutul lunii februarie. În vreme ce C?linoiu vorbe?te despre preluarea conducerii echipei, Marin Condescu spune c? nu are nevoie de banii CEO nici în 2014 ?i îl sf?tuie?te pe Lauren?iu Ciurel s? foloseasc? banii pentru rezolvarea problemelor de la gigantul industrial.
Condescu pare convins c? va continua în fruntea echipei de fotbal, fiind sigur, cel pu?in public c? primarul Florin Cârciumaru ?i directorul general al Artego, Viorel David, îi sunt al?turi. Mai mult, Condescu a recomandat celor de la CEO ?i lui Ion C?linoiu s? aib? m?car grij? de Centru de Copii ?i Juniori al clubului unde, întâmpl?tor sau nu, de câteva zile o parte din tinerele speran?e fotbalistice au primit cas? ?i mas? (s-a angajat chiar un un buc?tar), situa?ie în care cheltuielile cresc considerabil.

Pre?edintele Condescu afirm? c? Pandurii nu vor avea probleme financiare nici în 2014, nici în 2015, conducerea clubului ducând o politic? realist?, ceea ce a dus la o stabilitate financiar? pentru urm?torii ani. Vineri, înainte cu o zi de apari?ia publica?iei noastre, olandezul Nicandro Breeveld a fost anun?at ca un posibil transfer al Pandurilor la forma?ia de prim? lig? din Italia, Bologna, situa?ie care a surprins mul?i microbi?ti din Târgu-Jiu.

P.S.:
D? Doamne de trei ori, nu o dat? ca transferul s? se realizeze!

17.01.2014. 23:22


JEAN 21.01.2014. 02:39

tavi 18.01.2014. 18:45

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password