Pandurii, călcată în picioare de unii, umilință și durere pentru suporteri

• Joc f?r? fente… de Aurel M?CE?ANU
Am a?teptat o s?pt?mân? s? v?d dac? primarul Cârciumaru sau pre?edintele Consiliului Jude?ean, Ion C?linoiu, o s? dea m?car o declara?ie public? cu privire la subiectul brandul Pandurii-Nicolae Sarcin?.
Nu au f?cut-o ?i, sincer s? fiu nici nu m? a?teptam s? o fac? pentru c? dac? aveau asemenea gânduri erau de mult prezen?i pe micile ecrane sau pe paginile ziarelor.
Pân? una, alta, m? simt împuns cu acul de la spate s? spun c? Marin Condescu a fost un ho?, de?i am explicat c? nimeni nu poate cataloga o persoan? în anumite feluri pân? organele abilitate nu ia o decizie. Cei care î?i permit s? spun? c? Marin Condescu a furat, ar putea avea surprize mari de tot…
Bunule cititor te respect ?i mul?umesc c? mi-ai cerut s? stau strâmb ?i s? judec drept. Unii dintre cititori au sesizat ce vreau s? scot în eviden?? în leg?tur? cu AGA ?i asta m? bucur?, pentru c? manipularea nu mai poate continua. Condescu este de domeniul trecutului, pentru faptele sale va r?spunde în fa?a legii, dar cine r?spunde pentru râsul de tentativ? de echip? de ast?zi, care evolueaz? sub numele Pandurii Târgu-Jiu. Tot Condescu?

Stau strâmb ?i încerc s? judec drept… Din câte ?tiu eu, reprezentantul Adun?rii Generale a Asocia?ilor pune în aplicare sau propune AGA unele decizii, deci Condescu dac? a f?cut ce a f?cut, a avut acceptul celor din AGA. Domnilor, care v-a?i trezit peste noapte judec?tori, v? da?i seama c? prin declara?iile dumneavoastr? publice tocmai a?i condamnat oameni precum Florin Cârciumaru sau Viorel David la cel pu?in comiterea unor infrac?iuni gen complicitate sau t?inuire. Eu nu îmi permit s? fac asta, pentru c? documentele nu sunt la mine ?i nu sunt judec?tor. Unii o fac în spa?iul public sau pe comentariile de la ziar unde risc? pu?c?ria f?r? s? î?i dea seama.

Am fost acuzat c? am supt de la Condescu, dar simt c? se apropie vremea s? se ?in? lec?ia deschis? în care voi ar?ta cine a supt de la Condescu cel pu?in o dat?, cine se încaier? s? împart? ce a l?sat Condescu ?i mult alte lucruri cutremur?toare ce privesc oameni importan?i care, pân? nu demult, complotau împotriva lui Ponta, iar acum îl pup? în fund. Dac? cineva are de gând „s? stea de vorb? cu mine“ îl anun? c? toate pove?tile ?stea sunt puse la loc ferit ?i la oameni de n?dejde. Am cump?rat deja creta domnilor care batjocori?i numele Pandurii! Haide?i s? ne înc?lzim cu o lec?ie de gr?dini??…

Dintotdeauna am spus ?i sus?in c? to?i cei care au furat în ?ara asta (inclusiv de la Pandurii) trebuie s? ajung? în izmene ?i la pu?c?rie. Oamenii, suporterii de fotbal s-au s?turat de vedete care nu au f?cut altceva decât s? fure, profitând de sl?biciunea noastr?. Nimeni nu este perfect, fiecare cu p?catele sale, îns?, ho?ia ?i cârd??ia criminal? în goana dup? bani nemunci?i sunt pedepsite de lege înainte de a fi pedepsite de Dumnezeu. L?sând la o parte subiectul Condescu, sub draperia c?ruia la Pandurii tr?im cea mai mare umilin??, hai s? punem problema altfel…

S? presupunem c? sunt r?u inten?ionat ?i c? mor de dorul lui M?rin… În condi?iile astea cei care m? tot înjur? ?i tot îmi dau lec?ii de jurnalism ar trebui s? se gândeasc? la o ipotez?… M?car s? se gândeasc?…

A?i fi putut, oare, s? inoculez, s? seam?n în min?ile oamenilor o s?mân?? care s? încol?easc?? Care s?mân??? Urm?toarea… Managerul CEO a declarat de curând c? la Pandurii sunt lucruri necurate ?i de aici rezultatele foarte proaste ale fotbali?tilor. RE?INE?I, OMUL SE DECLAR? MANAGER PRIVAT (DECI NEIMPLICAT POLITIC) ?I NECUNOSC?TOR AL FENOMENULUI… EI, BINE, PROFESIONAL ?I PROFESIONIST, A?I FI PUTUT S? LEG ACESTE DECLARA?II DE POST?RILE UNOR SUPORTERI DE PE FORUMURI, CARE SPUNEAU C? LA PANDURII SE VÂND MECIURI PE BAND? RULANT? PENTRU A SE ASIGURA BANI DE CAMPANIE ELECTORAL?? SUNT CURIOS CE O S? SPUN? CEI CARE ÎMI D?DEAU LEC?II DE JURNALISM…

DA, PUTEAM S? FAC MATERIALE ÎNTREGI ÎN CARE S? FOLOSESC PERVERS ANUMITE POST?RI DE PE FORUMURI LEGATE DE UNELE DECLARA?II OFICIALE ?I V? ASIGUR C? LEGAL NU R?SPUNDEAM EU, PENTRU C? DIN ARTICOLE REIE?EA C? SUPORTERII ?I UNELE VIP-URI SUGEREAZ? BLATURILE! NU AM F?CUT ASTA ?I VREAU S? FIU RESPECTAT!

Destul pentru s?pt?mâna asta ?i hai s? închei cu o poveste scurt?. Înc? de prin decembrie, când ?tiam c? Marin Condescu va fi înlocuit, declaram la Radio Accent c? probabil echipa de fotbal va ajung copilul cu ?apte moa?e ce va r?mâne nemo?it… Bag de seam? c? unii ?tiu s? citeasc?, dar nu pricep… DE S?PT?MÂNI ÎNTREGI TOT ÎNCERC S? V? SPUN C? BALAMUCUL DE LA PANDURII ARE UN REMEDIU. VIP-URILE S? MAI TAC? DIN GUR?, S? DISCUTE CU PRUNARIU M?SURILE CE TREBUIE LUATE LA ECHIP? ?I NUMAI ACESTA S? VORBEASC? ÎN NUMELE PANDURII, S? INTRE PESTE JUC?TORI PENTRU A-I TRAGE LA R?SPUNDERE, S? REZOLVE PROBLEMELE UN SINGUR OM, PRUNARIU!
PÂN? ACUM FIECARE A VRUT S? ARATE JUC?TORILOR, ANTRENORILOR ?I SUPORTERILOR C? EL ESTE ?EF, ÎNS?, ATÂT JUC?TORII, ANTRENORII, CÂT ?I SUPORTERII TREBUIE S? FIE CONVIN?I C? PRUNARIU ÎI POATE AJUTA, ÎI POATE PENALIZA, EL ?I NUMAI EL VORBE?TE LA ECHIP?! DAC? O S? CONTINUE TO?I S?-?I DEA CU P?REREA, DEZASTRUL O S? NE INTRE ÎN CAS? PENTRU C? DEJA ESTE LA STADION!

10.05.2014. 00:49


JEAN 13.05.2014. 20:26

suporter 12.05.2014. 17:21

SUMUDICA 12.05.2014. 15:55

ALIN PUZDREA 12.05.2014. 11:08

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password