Pandurii au plecat la Kaprun

Reveni?i din cantonamentul de la B?ile Herculane, gorjenii au anun?at c? cele ?apte zile petrecute, au fost benefice echipei. De?i au avut parte numai de preg?tire fizic?, juc?torii nu s-au plans prea mult de antrenamentele solicitante, ace?tia find mul?umi?i de condi?iile de preg?tire. Echipa a revenit la Târgu Jiu la începutul s?pt?mânii, iar în acest? diminea?? vor pleca spre localitatea austriac? Kaprun, unde vor efectua cel dea-l doilea stagiu de preg?tire, care va dura 16 zile. În acest cantonamet, pandurii au programate o serie de jocuri amicale, în compania unor echipe puternice.

Tehncianul Eugen Neagoe a dorit ca elevii s?i s? î?i verifice for?ele împotriva unor echipe foarte puternice, pentru a vedea poten?ialul echipei sale. Deoarece oficialii clubului au ca obiecitv s? ajung? într-o cup? european?, cantonametul de la Kaprun este un bun prilej pentru a vedea nivelul echipei în acest moment. Cantonamentul de la Herculane l-a mul?umit pe tehnicianul Eugen Neagoe, care consider? benefic? preg?tirea fizic? din aceast? perioad?.

De?i pentru juc?torii nu a fost deloc o perioad? u?oar?, “Gean?” s-a declarat mul?umit de efortul depus de elevii s?i, acesta find de p?rere c?, cea ce este greu în perioada de preg?tire fizic?, va fi o sarcin? u?oar? pentru viitor. F?r? o preg?tire fizic? corespunz?toare, juc?torii ar putea întâmpina probleme la jocuri, lucru nedorit de gorjeni. Dac? la Herculane juc?torii au avut parte  numai de preg?tire fizic?, în cel de-al doilea stagiu de preg?tire, antrenorul se va axa doar pe jocurile amicale, unde î?i va definitiva lotul pentru sezonul viitor, dar ?i primul unsprezece.

Lotul pandurilor pentru cantonamentul de la Karun cuprinde 23 de juc?tori, îns? acesta se va m?ri în Austria, Neagoe a?teptând câ?iva juc?tori care vor sus?ine probe la gruparea gorjean?.
În perioada 28 iunie-14 iulie, gorjenii vor efectua ?ase jocuri amicale, urmând ca la revenirean ?ar? s? încerce perioada de verificare cu un amial în compania nou promovatei Universitatea Cluj.

Doar dou? transferuri perfectate
Dup? ce au ob?inut semn?tura mijloca?ului  Mircea Voicu în urm? cu dou? luni, oficialii au reu?it s? transfere înc? un juc?tor. Atacantul Alexandru Pi?urc? a parafat în?elegerea cu Pandurii pentru trei sezoane.

Deoarece acesta a fost adus liber de contract, gorjenii nu s-au atins de suma de 500.000 de euro preg?tit? pentru transferuri, aceasta find p?strat? pentru perfectarea unor transferuri care se anun?? a fi f?cute în perioada în care echipa se va afla în cantonamentul de la Kaprun. Antrenorul Eugen Neagoe nu s-a decis în privin?a juc?torului Dorin Cristache, aflat în probe la gruparea gorjean?, îns? sunt ?anse mici ca acesta s? semeneze cu Pandurii. Gorjenii au purtat negocieri cu o serie de juc?tori dn prima lig?, Simion, Cigan, Hotoboc, Chihaia, Ghindeanu, Mircea Gheorghe, Scarlatche ?i Liviu Ganea, niciunul nefiind transferat la Târgu Jiu. Pentru majortatea dintre ace?tia au fos cerute sume enorme, de care gorjenii nu dispun, fapt ce a dus la renun?area discu?iilor.

Dorin Cristache nu va r?mâne la Pandurii
Dup? ce a refuzat 50.000 de euro de la Poli Ia?i, mijloca?ul  nu a reu?it s?-l conving? de calit??ile sale pe antrenorul Egen Negaoe, r?mânerea acestuia la gruparea gorjean? fiind greu de realizat. Deoarece postul pe care acesta evolueaz?, aceela de mijloca? dreapta este acoperit, Pandurii având în lot 12 mijloca?i,  Neagoe nu are nevoie de înc? un juc?tor pentru acest compartiment. De?i este liber de contract ?i nu i-ar costa nimic, Cristache are ?anse foarte mici de a fi oprit în lot. Ajuns în cantonamentul de la B?ile Hefculane, juc?torul s-a preg?tit câteva zile cu Pandurii, acesta venind chiar ?i la antrenamentele de la Târgu Jiu. Cristache nu se ridic? la valoarea mijloca?ilor din lotul pandurilor, astfel încât transferul acestuia nu este necesar echipei.

Ajuns la o în?elegere cu echipa Poli Ia?i, acesta a dorit s? dea probe la Pandurii, pierzând astfel posibilitatea de a primi un cntract de 50.000 de euro pe sezon, suma care cu siguran?? nu ar primi-o la Pandurii.

Deoarece a dorit s? î?i încerce norocul la Pandurii, ie?enii nu vor s?-i mai dea mijloca?ului o ?ans?, impresarul acestuia întrerupând orice negociere cu echipa ie?ean?, dar ?i cu juc?torul, de care nu vrea s? mai aud?. cuvântul dat.

27.06.2007. 00:30


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password