Pandurii au intrat 30 de zile în silenzzio stampa

Pre?edintele pandurilor, Marin Condescu, a precizat prin intermediul unui comunicat de pres? c?, niciunul din oficialii echipei nu vor mai da declaratii oficiale cu privire la campania de achizi?ii timp de 30 de zile.

Pe lâng? perioada de sillenzio stampa din cauza discu?iilor ?i declara?iilor date de impresarul Zvonko Milojkovic, care a afirmat în unele ziare c?, Pandurii au datorii financiare fa?? de el de la transferal sârbului Vojislav Vranjkovic la Dinamo, oficialii pandurilor au decis de asemenea s? întrerup? orice colaborare cu acesta.

Condescu a precizat într-un comunicat de pres? c? a rupt orice leg?tur? cu impresarul Zvonko, care, prin declara?iile date în pres?, nu a f?cut altceva decât s? def?imeze numele s?u ?i al clubului : “ Am decis s? întrerupem colaborarea cu impresarul Zvonko Milojkovic în urma declara?iilor def?im?toare f?cute la adresa clubului ?i ap?rute în pres?.

Men?ion?m c?, Pandurii Târgu Jiu nu are niciun fel de datorie atât financiar? cât ?i moral? fa?? de acesta”.

Tocmai din cauza impresarului, gorjenii nu vor mai opri niciun sârb la Târgu Jiu, to?i urmând a fi ceda?i la alte cluburi. Astfel, funda?ul stânga Nenand Kutlacic ?i atacan?ii Igor Radovanovic cât ?i Nemanja Vidakovic, nu vor mai face parte din lotul pandurilor din aceast? var?, to?i trei nemaifiind dori?i la Târgu Jiu.

Dintre ace?tia, singurul care ?i-a exprimat regretul de a pleca de la Pandurii este Vidakovic, juc?tor adus la echip? cu un sezon în urm?. Tân?rul atacant a evoluat mai mult pentru echipa satelit, îns? ?i-ar fi dorit s? continue la Târgu Jiu.

Ceilal?i doi sârbi au fost adu?i la Pandurii în iarn?, îns? nu au dat nicio satisfac?ie. Randamentul sc?zut al acestora, dar ?i faptul c? au evoluat foarte pu?in, l-au determinat pe tehnicianul Eugen Negaoe s?-i pun? pe cei doi pe lista cu juc?torii de care se vor desp?r?i în aceast? var?.

06.06.2007. 16:07


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password