Padeş, cu sete te iubim

Primim de la cititori

Anul acesta a fost bine, din cauz? c? a plouat iar fântânile au fost pline. Una din m?re?ele ctitorii ale comunismului, sistemul hidroenergetic Cerna – Valea Mare – Tismana a dus, printre altele, la însetarea unei jum?t??i de localitate. Apele Motrului, z?g?zuite de barajul hidroenergetic de la Valea Mare ?i redirec?ionate în hidrocentrala ?i râul Tismana n-au mai f?cut distrugeri în Pades, dar nici n-au mai alimentat pânza freatic?.

Primarii s-au succedat f?r? s? poat? nici m?car s? cârpeasc? instala?ia de aduc?iune a apei f?cut? de comuni?ti în 86 ca o compensare a sugrum?rii debitului râului Motru. Desi doar primarii b?tu?i în cap n-au accesat fonduri europene pentru realizarea de aliment?ri cu ap?. Bine c? s-a terminat, inaugurat ?i lasat? în conservare sta?ia de filtrare a apei. Conducta de aduc?iune, g?urit? ilegal în partea de nord a localit??ii de oamenii înseta?i mai mult din cauze agricole, a l?sat jum?tate din localitate – satele Pade?, V?ieni ?i Apa-Neagra f?r? ap? nici m?car în fântâni. Mare parte din acestea seac? în lunile secetoase ale anului ?i locuitorii satelor n?p?stuite se apuc? s? care ap? cu c?ru?a din ce-a mai r?mas din râul Motru.

Investi?ia demarat? anul trecut de actuala primarie, din fonduri de la buget, s-a împotmolit în criz?. O conduct? suplimentar? a fost instalat? ?i mare parte din lucr?ri terminate, dar nu achitat? furnizorilor.

Oare cât? ap? va mai curge pe Motru pân? termin?m cu setea?

23.07.2010. 22:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password