(Ovedenia, 21 noiembrie)

„S? se deschid? u?a Templului celui de de Dumnezeu primitor, c? pe aceea ce este Biserica Împ?ratului tuturor ?i scaun, ast?zi cu slav? primind-o, Ioachim a pus-o în?untru dând-o Domnului pe cea aleas? de El spre a fi Lui, Maic?.“

Praznic luminat pentru drept-credincio?ii cre?tini este s?rb?toarea aceasta, c?ci aminte?te tuturor despre un fapt minunat, s?vâr?it când Fecioara Maria avea numai trei ani. Intrarea Sfintei N?sc?toare de Dumnezeu în biserica Legii Vechi este înainte merg?toare a marei ?i înfrico??toarei taine a întrup?rii cuvântului lui Dumnezeu, care prin mijlocirea Fecioarei avea a se face. Iat? în ce chip istorisesc sfintele c?r?i biserice?ti pricina pentru care N?sc?toarea de Dumnezeu a fost dus? în biserica Legii Vechi ?i d?ruit? Domnului. „Ana, care mai toat? via?a a petrecut-o stearp?, împreun? cu b?rbatul ei, Ioachim, l-au rugat pe st?pânul firii s? le d?ruiasc? lor un prunc f?g?duind ca dac? li se va împlini dorin?a, îndat? îl vor d?rui ?i îl vor închina lui Dumnezeu pe pruncul cel n?scut.

?i a?a a n?scut pe Sfânta Ana, pe cea ce s-a f?cut pricina mântuirii neamului omenesc, pe împ?c?toarea lui Dumnezeu cu oamenii, pe pricina înnoirii de a doua oar? a lui Adam ?i a scul?rii ?i îndumnezeirii lui, pe prea Sfânta de Dumnezeu n?sc?toare ?i pururea Feciora Maria.

Deci, când a fost de trei ani, au luat-o p?rin?ii ei ?i au dat-o preo?ilor, cu deosebit? cuviin??, hr?nindu-se cu hran? cereasc?. Învrednicindu-se ?i de dumnezee?ti ar?t?ri, pân? când s-a apropiat vremea Bunei Vestiri ?i a descoperirilor celor mai presus de fire.“

Ovedenia corespunde în calendarul popular cu ziua Filipului cel Mare (cel ?chiop), divinitate a lupilor. În aceast? zi „s-a vedit“ lumea pe care Dumnezeu a blagoslovit-o la Blagove?tenie.

În zona Bolbo?i-Turceni, s?rb?toarea se ?inea pentru vedere. Odinioar? ,oamenii vegheau lâng? o strachin? cu ap?, care avea al?turi o lumânare aprins?. Aceast? ap? era bun? pentru protejarea ochilor. Femeile d?deau în aceast? zi de poman? „lumina de veci“ („se stinge pe lumea cealalt?“).

Se d?deau de poman? lumân?ri pentru cei mor?i f?r? lumânare. La Tele?ti ?i la Albeni, se consemna prin „R?spunsurile la chestionarul lui N. Densu?ianu“ c?, „în aceast? zi se deschide cerul“ iar aceia care o vor vedea pe Maica Domnului, vor avea mare noroc“. Dac? în aceast? zi era moin? (nu ger sau promoroac?) era semn de an bun.

La Preajba, pân? în anul 1999, de Ovedenie a fost hramul bisericii satului, cu hor? mare în coast?. Dup? resfin?irea bisericii, hramul a fost schimbat, ca s? nu mai fie în post, la 8 noiembrie, de Sfin?ii Arhangheli Mihail ?i Gavril.

Al Doru ?ERBAN

18.11.2008. 14:00


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password