Orzan: “Gorjenii nu sunt maturi politic”


Directorul de campanie al PNL Gorj, Gheorghe Orzan, pune rezultatele slabe ale organiza?iei pe seama faptului c? aleg?torii din jude? s-ar fi „vândut” pe f?in?, zah?r, g?le?i sau haine.

Acesta sus?ine c? adversarii liberalilor ar fi apelat la „mit? electoral?” pentru a-?i atrage electoratul de partea lor, de?i nimeni nu a precizat nici un nume de candidat sau de forma?iune politic?. Singurele insinu?ri au vizat o posibil? plat? f?cut? de un candidat nenominalizat pentru proprietarii gardurilor pe care s-au lipit afi?e, sumele date în acest sens fiind încadrate la „mit? electoral?”.

Orzan recunoa?te, în schimb, c? nu are motive de satisfac?ie dup? finalizarea num?r?rii voturilor. Acesta sus?ine îns? c? rezultatele slabe ale liberalilor din jude? pot fi puse ?i pe seama faptului c? „gorjenii nu sunt maturi politic”.

?eful de campanie al PNL Gorj s-a declarat dezam?git ?i de faptul c? angaja?ii din minerit ?i energie nu au votat cu candida?ii liberali care proveneau din aceste domenii de activitate. Orzan a men?ionat c? liberalii au f?cut „foarte multe pentru ei”, dar voturile s-au dus ?i de data aceasta „în alt? parte”, aluzia fiind la sprijinul pe care sindicatele miniere l-au acordat propriilor lor candida?i pe care i-au avut pe listele PDL Gorj.

G.C.

10.12.2008. 07:57


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password