Ore suplimentare de muncă pentru angajaţii Fiscului

Ministrul Finan?elor Publice ?i Pre?edintele Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? au dispus ca personalul ANAF direct implicat în procesul de reorganizare s? efectueze ore suplimentare sâmb?ta ?i duminica, respectiv în 2 ?i 3 iulie a.c.

Aceste m?suri au fost luate în vederea preîntâmpin?rii perturb?rii activit??ii administra?iilor financiare, precum ?i pentru a urgenta procesul de rearondare a contribuabililor la noile administra?ii competente, iar transferul tuturor informa?iilor necesare s? se efectueze în condi?ii optime, astfel încât, începând cu data de 5 iulie a.c., toate administra?iile financiare s? func?ioneze la standardele stabilite prin procesul de reorganizare.

Men?ion?m c? activitatea de încas?ri ?i pl??i desf??urat? prin unit??ile teritoriale ale Trezoreriei Statului va func?iona normal, potrivit programului de lucru.

De asemenea, la administra?iile financiare din toat? ?ara vor func?iona ?i centrele de asisten?? telefonic? a contribuabilului, iar pe portalul r?mân active paginile de informare a contribuabililor.

Informa?ii suplimentare se pot ob?ine ?i la num?rul de telefon: 031.403.91.60, re?ea RDS, Centrul ANAF de asisten?? a contribuabililor.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ion CUP?

29.06.2011. 09:42


Acest articol n-are nici un comentariu.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password