Oraşul Târgu Jiu este gazda finalei campionatului naţional de box seniori

Pentru a doua oar? finala campionatului na?ional de box seniori se desf??oar? în ora?ul lui Brâncu?i. Târgu Jiu a fost ales pentru aceast eveniment deoarece edi?ia trecut? a fost una reu?it?, fapt pentru care s-a decis ca ?i aceast? edi?ie gazd? s? fie tot aceast? loca?ie drept recuno?tin??. Finala campionatului na?ional de box de seniori este organizat? de Federa?ia Român? de Box, Direc?ia de Sport a Jude?ului Gorj, Asocia?ia Jude?ean? de Box Gorj, Clubul Sportiv Pandurii, în parteneriat cu Prim?ria ?i Consiliul Local Târgu Jiu. Finala este considerat? ca fiind cea mai puternic? competi?ie de box la nivel na?ional. La Târgu Jiu, în aceste zile vor boxa cei mai buni pugili?ti din ?ar?, nivelul competi?iei fiind destul de ridicat. Cei care se vor întrece la aceast? competi?ie sunt sportivi din lotul na?ional ?i olimpic. Cu ocazia acestui eveniment, la Târgu Jiu ?i-au anun?at prezen?a tot staff-ul federa?iei precum ?i toat? lumea bun? a boxului românesc. La acest eveniment s-au implicat pre?edintelui Asocia?iei Jude?ene de Box Gorj, Dumitru Br?il?, cât ?i vicepre?edintele Cristi Ciobanu.

Gorjenii au ?anse mari la câ?tigarea de medalii
Finala campionatului na?ional de box seniori, va dura timp de o s?pt?mân?, comepti?ia urmând a avea loc în sala de sport de la ?coala General? Nr.5. unde se vor duela în jur de o sut? de pugili?ti din toat? ?ara, de la cluburi ca Dinamo, Steaua, Rapid, Bac?u, Constan?a, Gala?i, Br?ila, Ia?i, Suceava, Timi?oara, Craiova, Slatina, Foc?ani, Arad, Oradea, Cluj. Jude?ul Gorj va fi reprezentat de zece boxeri, cei mai cunosuc?i fiind G?n?n?u ?i T?r?u, ambii favori?i la o medalie. De asemenea, din Gorj vor mai participa Neam?u, Motorga ?i Dogaru, îns? cu ?anse mai mici decât primii doi. Î rig vor urca Ionu? Gheorghe (64 kg – Farul Constan?a), medaliat olimpic la Atena, campion european de cade?i ?i juniori;  Dinu Bogdan (+91 kg – Dinamo Bucure?ti), campion na?ional de cade?i;  Ciprian Ciocan (+91 kg – B.C.Bute Gala?i), campion na?ional de juniori; Constantin Bejenaru (81 kg – S.C. Bac?u), cunoscut în lumea boxului ca „Tunarul din Carpa?i“, vicecampion european la seniori, 10 titluri de campion  na?ional; Radu Zarif (69 kg – S.C. Bac?u + C.S.M. Ia?i, dubl? legitimare), campion na?ional de seniori; Roland Gavril? (75 kg – S.C. Bac?u), campion na?ional de seniori; Traian Lupu (60 kg – C.S.M. Ia?i), campion na?ional de seniori; Constantin Niculescu (60 kg – Farul Constan?a); Iulian Stan (57 kg  – B.C. Dobre Steaua Bucure?ti); Daniel Enache (54 kg – Petrolul Petrom Ploie?ti). Gorjul va fi reprezentat de: Ionu? Neam?u (51 kg), Veronel T?r?u (54 kg) Ion Dogaru (81 kg), Petri?or G?n?n?u (91kg ), Adrian Motorga (+91kg), to?i legitima?i la Pandurii Târgu-Jiu, primul preg?tit de tat?l s?u, Doru Neam?u, iar ceilal?i de maestrul Ninel Geic?. Al?turi de ace?tia vor mai boxa pentru Gorj: Constantin Lup?oiu (54 kg), Drago? Lup?oiu (64 kg), ambii legitima?i la Minerul Jil? M?t?sari, Leonard Arhip (64 kg) ?i Claudiu Stoican(69 kg ), ultimii doi legitima?i la Jiul Rovinari, preg?ti?i de Marius Nicu.

Programul competi?iei
Luni 30 iulie 2007: ora 11.00 – ?edin?a tehnic? ?i tragerea la sor?i; ora 17.00 – gale preliminare
Mar?i 31 iulie 2007: ora 17.00 – Gale preliminare;
Miercuri 1 august 2007: ora 17.00 – Gale preliminare;
Joi 2 august 2007: ora 17.00 – Gale din Sferturile de final?;
Vineri 3 august 2007: ora 16.00 – Gale Semifinale;
Sâmb?t? 4 august 2007: ora 10.00 – Gala Final?; ora 13.00 – Ceremonia de premiere ?i închidere a competi?iei.

01.08.2007. 04:04


braete dorel 28.04.2009. 22:48

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password