Olimpicul Dumitru Călugăru, premiat de autorități


Ropote de aplauze pentru „ Elevul de aur”. A?a l-au primit, ast?zi, autorit??ile judetene pe Dumitru C?lug?ru, olimpicul na?ional ?i interna?ional care a ob?inut înc? o medalie de aur la Olimpiada de Chimie de la Moscova.

Pentru meritele deosebite, Ion C?linoiu, pre?edintele Consiliului Jude?ean Gorj l-a premiat pe Dumitru cu suma de
8.000 de lei, o diplom? de excelen??, dar ?i câteva suveniruri simbolice din jude?ul pe care aceasta l-a f?cut faimos chiar ?i peste hotare.

În cadrul ?edin?ei festive de ast?zi, care a avut loc la Consiliul Jude?ean Gorj, tân?rul olimpic, elev în casa a XI-a la Colegiului Na?ional „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu, a fost premiat pentru noua reu?it? de la Olimpiada Interna?ional? de Chimie „D.Mendeleev”, organizat? la Moscova.

Acesta a primit din partea autorit??ilor jude?ene 8.000 de lei, sum? oferit? cu sprijinul unor personalit??i cu nume sonore din Gorj. Pentru elevul care câ?tig? medalii peste medalii la concursurile interna?ionale, ?eful jude?ului, Ion C?linoiu a avut de daruit ?i o mul?ime de suveniruri simbolice, printre care si un chimir.

”Elevul de aur” al Gorjului, medaliat ?i peste hotare

Dumitru C?lug?ru a câ?tigat, în perioada 15-24 iulie 2013, medalia de argint la Olimpiada Interna?ional? de Chimie, organizat? la Moscova, dar ?i medalia de aur la Olimpiada de ?tiin?e a Uniunii Europene, desf??urat? în Luxemburg, în perioada 17-24 martie 2013. De asemenea, în 2011, adolescentul a participat la cea de-a VIII-a edi?ie a Olimpiadei Interna?ionale de ?tiin?e pentru Juniori, unde a ob?inut medalia de argint.

R.C.

27.05.2014. 00:36


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password