Ofiţeri ai IPJ Gorj audiaţi la Senat în scandalul Caragea

Comunicat de pres?

Ca urmare a unor informa?ii eronate, vehiculate în spa?iul public, referitoare la audierea neregulamentar? a unor ofi?eri MAI, Comisia pentru Ap?rare, Ordine Public? si Siguran?? Na?ional? face urm?toarele preciz?ri:

Comisia pentru Ap?rare, Ordine Public? ?i Siguran?? Na?ional? s-a întrunit în cvorum la în data de 29 octombrie 2013, la ?edin?? fiind prezen?i ?ase senatori (Marius Obreja, Nicolae Nasta, Dian Popescu, Ionel Agrigoroaei, Corneliu Dobri?oiu si Traian Iga?) din totalul celor 11 membri ai Comisiei.

Audierea ofi?erilor ?i fo?tilor ofi?eri MAI, care au reclamat abuzuri s?vâr?ite asupra lor de c?tre ?eful Inspectoratului de Poli?ie Jude?ean Gorj, Viorel Salvador Caragea, se înscrie în seria de audieri, decis? prin vot de membrii Comisiei în sedin?ele anterioare, în baza atribu?iilor care decurg din Ordonan?a 27/2002 privind reglementarea activit??ii de solu?ionare a peti?iilor, din Regulamentul Senatului ?i din Regulamentul propriu de func?ionare a Comisiei.

Calendarul acestor audieri a fost demarat în 22 octombrie 2013, cu prezen?a reprezentan?ilor MAI – inspectorul general al IGPR, secretarul de stat Oprea Florea, Inspectorul general al IGPR, Petre Tob? ?i directorul general al Corpului de Control al ministrului, Constantin Manoloiu, cea de-a doua sesiune a fost dedicat? celor care au sesizat Comisia, urmând ca, la urm?toarea ?edin??, s? fie audiat ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, prilej cu care îi vor fi prezentate concluziile desprinse în aceste întâlniri.

Membrii Comisiei pentru Ap?rare, Ordine Public? ?i Siguran?? Na?ional? au luat act de situa?iile tensionate ap?rute la nivelul mai multor Inspectorate de Poli?ie – Neam?, Constan?a, Gorj, Cluj, Hunedoara, Gala?i – ?i î?i propun s? extind? dezbaterile parlamentare, pentru a se edifica dac? aceste ac?iuni reprezint? cazuri izolate sau se prefigureaz? un fenomen la nivel institu?ional.

Comisia pentru Ap?rare, Ordine Public? ?i Siguran?? Na?ional?

31 octombrie 2013

31.10.2013. 20:48


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password