Ofertele pentru intermedierea listării la Bursă a CE Oltenia se depun până în 15 aprilie

Companiile interesate de intermedierea Ofertei Publice Primare de Vânzare de Ac?iuni emise de Complexul Energetic Oltenia ?i admiterea la tranzac?ionare a ac?iunilor acestei societ??i în sisteme de tranzac?ionare administrate de Bursa de Valori Bucure?ti se depun pân? în 15 aprilie 2013, potrivit anun?ului cu privire la selectarea intermediarilor în acest proces publicat, luni, în presa intern? ?i interna?ional?.

Pot depune oferte societ??i de servicii de investi?ii financiare, institu?ii de credit ?i/sau alte entit??i de natur? echivalent? acestora, precizeaz? Ministerul Economiei într-un comunicat.

Complexul Energetic Oltenia inten?ioneaz? lansarea unei Oferte Publice Primare de Vânzare de Ac?iuni reprezentând 12% din capitalul social existent al societ??ii anterior major?rii capitalului social, la care se adaug? ac?iunile r?mase nesubscrise ca urmare a exercit?rii dreptului de preferin?? acordat ac?ionarilor priva?i existen?i.

Capitalul social al societ??ii se va majora cu un pachet de ac?iuni nou emise reprezentând 15,29% din capitalul social existent, din care un pachet de ac?iuni reprezentând 3,29% va fi oferit spre subscriere în cadrul dreptului de preferin?? al Societ??ii Fondul Proprietatea (FP) pentru asigurarea cotei de participa?ie de?inut? anterior major?rii capitalului social. Ac?iunile r?mase nesubscrise urmare a exercit?rii dreptului de preferin?? acordat FP vor fi oferite împreun? cu pachetul de ac?iuni nou emise de 12% în cadrul proiectului.

Potrivit anun?ului, intermediarul Ofertei Publice Primare va fi selectat pe baz? de licita?ie ?inându-se seama de criterii de calitate ?i cost ale serviciilor.

Intermediarii pot participa la licita?ie, în mod individual sau în asociere, iar pre?ul Caietului de Sarcini este de 8.000 euro (sau echivalentul în lei sau, dup? caz, dolari calculat la cursul de schimb BNR din ziua pl??ii), la care se adaug? TVA de 24%.

Participan?ii la licita?ie trebuie s? depun? o garan?ie de participare în valoare de 30.000 euro sau echivalentul acestei sume în lei sau, dup? caz, în dolari, calculat la cursul BNR din ziua emiterii scrisorii de garan?ie bancar?.

Complexul Energetic Oltenia a fost înfiin?at în baza H.G. nr. 1024/2011 prin fuziunea prin contopire a Societ??ii Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societ??ii Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societ??ii Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. ?i a Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia S.A.

Ac?ionarul majoritar este statul român, prin Ministerului Economiei, care de?ine o cot? de 77,17% din capitalul social. Un alt ac?ionar semnificativ este Fondul Proprietatea, cu o cot? de 21,53%.

Compania a raportat o cifr? de afaceri de peste 2,23 miliarde de lei pentru anul trecut ?i un profit opera?ional (EBITDA) de aproape 681,5 milioane de lei.(money.ro)

26.03.2013. 13:59


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password