Ofertă de refinanţare pentru I.M.M. – uri

Credit Europe Bank pune la dispozi?ia firmelor o nou? facilitate în cadrul creditelor de investi?ii ipotecare.

Europe Bank pune la dispozi?ia firmelor o nou? facilitate în cadrul creditelor de investi?ii ipotecare.

Din aceast? lun?, împrumutul de investi?ii ipotecare Î.M.M., ce are ca obiect finan?area achizi?iei de sedii de firme, spa?ii de birouri, puncte de lucru, spa?ii de  depozitare, spa?ii comerciale ?i de produc?ie, inclusiv cump?rarea de terenuri intravilane, poate fi întrebuin?at ?i pentru refinan?area unor credite cu destina?ii similare de la alte b?nci.

Produsul de creditare acord? agen?ilor economici posibilitatea finan??rii de pân? la 100% a imobilului achizi?ionat, pe o perioad? de maximum 15 ani, f?r? limit? de creditare, în func?ie de capacitatea de rambursare a clientului.

A.N.

30.01.2008. 19:28


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password