Octogenarul Ion Truşcă şi Angelica Pîrvan, graţiati

Din motive umanitare, având în vedere vârsta înaintat? ?i starea de s?n?tate precum ?i situa?ia familial? a acestora, pre?edintele României, Traian B?sescu, a semnat miercuri, 1 aprilie a.c., urm?toarele decrete de gra?iere individual?:


• Decret privind gra?ierea domnului Tru?c? Ion pentru restul r?mas neexecutat din pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare, aplicat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii de nerespectarea hot?rârilor judec?tore?ti, prev?zut? de art. 271 alin (2) Cod Penal. Domnul Tru?c? Ion are 80 de ani ?i o stare de s?n?tate precar?. În momentul de fa?? se afl? în Penitenciarul Târgu Jiu;

• Decret privind gra?ierea doamnei Pîrvan Angelica pentru restul r?mas neexecutat din pedeapsa de 2 ani închisoare, aplicat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii de abandon de familie, prev?zut? de art. 305 alin (1) lit. c) Cod Penal. Doamna Pârvan Angelica este mam? a patru copii, iar familia sa are o situa?ie material? precar?. În momentul de fa?? se afl? în Penitenciarul Craiova.

• Decret privind gra?ierea domnului Dima Constantin pentru restul r?mas neexecutat din pedeapsa de 1 an închisoare, aplicat? pentru s?vâr?irea infrac?iunii de nerespectarea hot?rârilor judec?tore?ti, prev?zut? de art. 271 alin (2) Cod Penal. Domnul Dima Constantin are 78 de ani ?i o stare de s?n?tate precar?. În momentul de fa?? se afl? în Penitenciarul Ia?i;

Ion Tru?c?, de 81 de ani, s-a întors in 10 martie, în Penitenciarul de Maxim? Siguran?? din Tg Jiu, dup? terminarea celor trei luni de întrerupere a execut?rii a pedepsei.
B?trânul a fost închis pentru c? a refuzat s? elibereze o bucat? de p?mânt, despre care spune c? l-a cump?rat în urm? cu 35 de ani, dar pentru care nu a f?cut acte, iar dup? 15 ani de procese a pierdut p?mântul.

Angelica Parvan, din Gorj, mama a patru minori, a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu executare pentru ca nu poate plati pensia alimentara pentru primul copil.

01.04.2009. 13:12


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password