Obiectiv: Trei victorii din cinci meciuri

Dup? trei s?pt?mâni de pauz?, Energia este preg?tit? s? câ?tige duelul cu Odorhei

faza-handbalTrei s?pt?mâni au avut la dispozi?ie handbali?tii gorjeni pentru a preg?ti partida cu Odorhei din week-end. Dup? un tur nea?teptat de slab, Energia sper? s? mai remedieze din situa?ie acum, pe final de tur. Cinci partide mai sunt pân? la finalul turului, iar bilan?ul este unul de-a dreptul dezam?gitor. Totu?i, conducerea Energiei prive?te cu mult optimism partidele care mai sunt de disputat, obiectivul fiind acela de a acumula 6 puncte. Pentru a-i motiva într-un fel pe juc?tori, pre?edintele Gore Popescu a vorbit despre transferurile care urmeaz? a fi efectuate în pauza competi?ional?. Acesta are de gând s? aduc? câ?iva juc?tori de valoare, posturile vizate fiind extremele, dar ?i un portar, pentru a înt?ri compartimentele deficitare.

Se pare c?, plecarea lui Toacsen a l?sat poarta despcoperit?, Iordan sau R?dulescu nereu?ind s? se ridice la nivelul ?i experien?a acestuia. Energia mai are de înfruntat echipe ca HC Odorhei, Univ. Transilvania Cluj, HCM Constan?a, CS Pite?ti ?i Minaur Baia Mare: „Mai sunt cinci jocuri pân? la finalul turului, ne dorim s? acumul?m cât mai multe puncte. La începutul sezonului ne-am propus cel pu?in 14 puncte, dar din p?cate nu ne gândeam la situa?ia de acum. Cel pu?in trei partide sper?m s? le câ?tig?m din cele cinci care au mai r?mas. Primul joc este cu Odorhei, o echip? care se afl? pe locul cinci, dar dac? vom câ?tiga cu ei, cred c? vom intra în grafic. Nu este diferen?? foarte mare între cele dou? echipe, a?a c? trebuie s? batem”, a declarat pre?edintele Gore Popescu. Oficialul este dezam?git de presta?ia echipei de pân? acum, care a reu?it în opt etape s? acumuleze doar cinci puncte, un bilan? negativ. Echipa nu se ridic? la preten?iile conducerii, de a participa într-o cup? european?: „Avem doar cinci puncte, foarte pu?in de ce ne-am a?teptat, dar trebuie s? strângem rândurile ?i s? adun?m. Ne gândim ?i la transferurile din iarn?, deoarece plecarea lui Sorin Toacsen a l?sat un gol. Avem nevoie de cel pu?in 1-2 juc?tori, nu vom face multe transferuri, doar pe posturile deficitare. Cred c? cele mai mari probleme au fost extremele, a?a c? ne gândim serios s? aducem o extrem? stânga foarte bun?. Prin revenirea lui Mazilu s-au rezolvat o parte din probleme din câte spune domnul Stâng?, vom vedea pe parcurs de ce avem nevoie.

Cu siguran?? vor pleca ?i unii juc?tori, care pân? la iarn? nu vor confirma. Ei trebuie s? lupte pentru titularizare, dac? nu vor reu?i s? îl mul?umeasc? pe antrenor, vor pleca”. Oficialul Energiei s-a plâns ?i de accident?rile din lot, lipsa unor juc?tori ca Mazilu sau Popescu fiind absen?e de marc? în tab?ra gorjean?. Se pare c?, pauza de trei s?pt?mâni le-a prins bine gorjenilor, Stâng? putând s? lucreze la capitolele unde au fost cele mai mari probleme, dar s-au ref?cut ?i câ?iva din juc?torii cu probleme medicale. Vestea proast? vine din partea handbalistului Valentin Popescu, care pe lâng? faptul c? este accidentat, a avut ?i un deces în familie: „Am avut ?i probleme medicale, care au afectat echipa. Popescu, Florea, Mazilu, sunt juc?tori care au evoluat foarte pu?in, la fel ?i Truic?.

O parte din probleme par a fi rezolvate, Truic? este aproape ref?cut, la fel ?i Florea. Vali Popescu trebuie s? fac? un RMN”. De?i nu dau nume, se pare c? juc?torii viza?i de gorjeni pentru transferurile din iarn? sunt români: „Ne-am dori juc?tori români, am tot încercat s? aducem, cum a fost cazul lui Vasiloiu, un juc?tor tân?r foarte talentat, dar care a avut unele probleme de integrare. Echipele nu au încredere ?i r?bdare cu juc?torii tineri. Vom vedea dac? vom reu?i s? aducem ?i juc?tori români”, a mai spus oficialul gorjean.

05.11.2008. 03:44


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password