O săptămână de ne-negocieri

0negocieri
Negocierile dintre PSD ?i PDL Gorj au r?mas blocate ?i la acest început de s?pt?mân?. Liderul interimar al democrat-liberalilor gorjeni, deputatul Cosmin Popescu, afirm? c? nimeni din partea social-democra?ilor nu a dat vreun semn c? ace?tia ar dori reluarea discu?iilor. ?eful PDL Gorj spune c? el ?i colegii s?i sunt dispu?i oricând s? se a?eze din nou la masa negocierilor, dac? ?i partenerii de guvernare din PSD Gorj doresc acela?i lucru.

Negocierile dintre cele dou? filiale au fost întrerupte s?pt?mâna trecut?, dup? ce social-democra?ii s-au declarat nemul?umi?i de felul în care s-au împ?r?it func?iile de conducere în minerit ?i energie. Reprezentan?ii PDL Gorj au men?ionat c? împ?r?irea respectiv? a fost decis? la nivel central între ?efii celor dou? partide, îns? cei de la PSD Gorj au stabilit c? nu vor relua negocierile pân? când Mircea Geoan? nu va clarifica situa?ia.

Singurii care se bucur? deocamdat? de blocarea negocierilor sunt ?efii din PNL Gorj care au ?i func?ii de conducere în administra?ia local? sau jude?ean?. Cele dou? partide ajunse la guvernare ar urma s? schimbe din func?ii to?i fo?tii directori, dar ?i pe prefectul jude?ului, postul respectiv revenind conform protocolului de guvernare filialei jude?ene a PSD.

Gigi CIUNCANU

21.01.2009. 06:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password