O nouă reorganizare a Direcţiilor de Sănătate Publică

Ion BAZAC, Ministrul S?n?t??ii, a semnat, marti, 10 februarie, Ordinul privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare ?i organigrama direc?iilor de S?n?tate Public? jude?ene ?i a municipiului Bucure?ti.

„Am regândit direc?iile de S?n?tate, astfel încât acestea s? fie structuri complet noi, cu atribu?ii adaptate la cerin?ele actuale. În felul acesta, am preg?tit deja premisele descentraliz?rii, pe care am de gând s? o realizez pân? la sfâr?itul acestui an. În noua structur?, DSP va fi transferat? consiliilor jude?ene. Vreau s? readuc seriozitatea ?i consecven?a în interiorul sistemului de S?n?tate. Cât timp voi fi ministru, se vor elabora legi pe care nu va fi nevoie s? le modific?m lunar”, a declarat ministrul S?n?t??ii, Ion BAZAC.

În noua formul? se redefinesc responsabilit??ile fiec?rui departament, serviciu, birou ?i compartiment din cadrul direc?iilor de S?n?tate Public?, astfel încât, la 31 decembrie a.c., acestea s? fie u?or transferabile c?tre consiliile jude?ene, cu o serie de competen?e în ceea ce prive?te managementul asisten?ei medicale. Toate aceste m?suri vor fi corelate ?i cu trecerea spitalelor la autorit??ile locale.

Prin definirea noilor structuri, se înt?re?te rolul direc?iei de control a DSP. De asemenea, cresc responsabilit??ile la nivel local ale DSP în ceea ce prive?te prevenirea, supravegherea ?i controlul bolilor transmisibile ?i netransmisibile. În plus, ordinul reglementeaz? ?i implicarea DSP în monitorizarea st?rii de s?n?tate a popula?iei, promovarea s?n?t??ii ?i educa?iei pentru s?n?tate, s?n?tatea ocupa?ional?, s?n?tatea în rela?ia cu mediul, precum ?i managementul asisten?ei medicale din teritoriul arondat.

Direc?iile de S?n?tate Public? au ca scop principal al activit??ii îmbun?t??irea st?rii de s?n?tate a popula?iei ?i apropierea de indicatorii de s?n?tate ?i demografici ai statelor din cadrul comunit??ii europene.

10.02.2009. 10:40


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password