O frumoasă reuşită a elevilor Colegiului Naţional „ Tudor Vladimirescu”

În perioada 14-15 mai 2011, a avut loc cea de-a X-a edi?ie a Festivalului de Cântec Francofon „ Chants, sons sur scène”, eveniment organizat de Asocia?ia Român? a Profesorilor de Limba Francez? –filiala Maramure?-, în colaborare cu Ambasada Fran?ei ?i Centrul Cultural Francez din Cluj.
Finala acestei competi?ii are loc dup? etapele de calificare, organizate în martie ?i aprilie la Cluj-Napoca, Târgu-Mure?, Sibiu, Timi?oara, Satu-Mare ?i Baia-Mare. La aceste faze au participat sute de candida?i, 55 dintre ace?tia fiind ale?i pentru marea final? de la Baia-Mare, la care au participat ?i trei eleve ale Colegiului Na?ional „Tudor Vladimirescu”. În final? au concurat ?i interpre?i din Serbia ?i Croa?ia.
Concuren?ii sunt împ?r?i?i în trei categorii, în func?ie de vârst?: 13-15 ani, 16-18 ani ?i 18-25 de ani. Elevii C.N.„T:V.” s-au întors de la acest festival cu inimile înc?rcate de emo?ie benefic? ?i cu premii valoroase.
La categoria 13-15 ani, eleva Popescu Ileana-Maria, din clasa a IX-a C, a ob?inut singurul premiu oferit interpre?ilor din partea Institutului de ?tiin?e ale Educa?iei de c?tre domnul profesor Dan Ion Nasta. De asemenea, ea a ob?inut ?i locul al III-lea la tran?a ei de vârst?, interpretând melodia „ Petit homme” de Shy’m.
La categoria 18-25 de ani, Pîni?oar? Andreea-Lioara din clasa a XII-a A se poate mândri cu premiul al II-lea ?i o excursie de 10 zile la Festivalul „ Les Francofolies” de la Rochelle, recompens? oferit? de Ambasada Fran?ei primilor doi câ?tig?tori de la acest segment de vârst?. Lioara a primit ?i o invita?ie de participare la Festivalul Cântecului Francofon de la Nis, din Serbia. Ea a interpretat în concurs melodia „ Comme des enfants” a cânt?re?ei canadiene Coeur de Pirate.
Eleva Boban Iolanda din clasa a XII-a H a câ?tigat un premiu oferit de trupa Mary’s Dream în urma unui joc-concurs desf??urat pe pagina lor de Facebook în zilele premerg?toare festivalului.
Domnul profesor Nicolae Weisz, directorul festivalului, a reu?it anul acesta o performan?? extraordinar? prin aducerea acestei cunoscute trupe de rock din Fran?a, pentru a sus?ine un concert ?i a juriza concuren?ii în cele dou? zile ale festivalului.
Elevii colegiului au participat la ateliere de muzic? animate de interpre?ii francezi, ?i-au f?cut prieteni noi ?i au dat dovada talentului lor pe scena festivalului. Ei au fost preg?ti?i de doamnele profesoare Rodica Banciu ?i Loredana Stoian.

17.05.2011. 09:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password