O bătrânică a plecat cu ştampila de vot în portofel

O pensionar? din Târgu Jiu a adus duminic? la sec?ia electoral? ?tampila cu care plecase „din gre?eal?”, acas?. Conform reprezentan?ilor Biroul Electoral Jude?ean Gorj, b?trâna ?i-a exercitat dreptul de a vota ?i a p?r?sit sec?ia de votare 36 din Târgu Jiu f?r? a mai preda ?i ?tampila de vot. Ulterior, poli?i?tii au deschis o anchet? ?i, în urma declara?iilor strânse, au identificat-o pe pensionara respectiv?, care era îns? plecat? de acas? atunci când oamenii legii s-au prezentat la domiciliul s?u.

Poli?i?tii i-au l?sat acesteia un bile?el în u?? în care îi precizau c? se afl? în posesia unei ?tampile de vot, ulterior, pensionara revenind la sec?ia de votare ?i predând ?tampila, cerându-?i, totodat?, scuze pentru nepl?cerile create. B?trâna a avut un puseu de tensiune, dar a refuzat s? i se acorde primul ajutor medical, men?ionând c? a fost pus? într-o situa?ie nepl?cut? din cauza neaten?iei.

Incidentul de la sec?ia 36 din Târgu Jiu a fost primul de acest gen înregistrat la nivelului jude?ului Gorj la alegerile din 30 noiembrie. Un incident similar a avut loc la alegerile din luna iunie la o sec?ie de votare din Bumbe?ti Jiu, ?tampila respectiv? nefiind recuperat? ulterior.

G.C.

02.12.2008. 22:08


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password