Nutriţioniştii recomandă cerealele integrale

Pentru controlul greut??ii pe timpul sezonului rece, Nutri?ioni?tii recomand? consumul zilnic de cereale integrale Iarna, ?i în special de s?rbatori, avem tendin?a de a consuma multe produse bogate în gr?simi ?i zaharuri, dar, pentru o bun? stare de s?n?tate ?i o greutate corporal? corect?, trebuie s? ?inem cont întotodeauna de nevoile nutri?ionale ale organismului. În plus, cu cât suntem mai aproape de recomand?rile “piramidei nutri?ionale” ?i avem un program de exercizii fizice regulat, cu atât ne putem bucura mai mult timp de o func?ionare optim? a organismului ?i de o siluet? de invidiat.
O alimenta?ie echilibrat? include o varietate de alimente, în cantit??i adecvate pentru men?inerea st?rii de s?n?tate, pe care trebuie s? le repartiz?m la cele 3 mese principale ?i 2 gust?ri. Dintre acestea, micul dejun este cea mai important? mas?, întrucât trebuie s? acopere 20-30% din necesarul zilnic de energie ?i, de aceea, nu poate fi înlocuit de nicio alt? mas? a zilei.
“Iarna suntem mai vulnerabili din cauza temperaturilor sc?zute ?i organismul nostru are nevoie de o bogat? surs? de fibre, nutrien?i, vitamine ?i minerale. Având toate aceste beneficii, cerealele integrale sunt alimente de baz?, contribuind zilnic la o alimenta?ie echilibrat?. Totodat?, micul dejun, care include ?i cerealele integrale, ajut? la men?inerea unei greut??i ideale ?i la o stare general? de bine pe parcursul întregii zile”, explic? Prof. Dr. Gabriela Radulian de la Institutul de Diabet, Nutri?ie ?i Boli Metabolice ”Nicolae Paulescu”.
“Preocup?rile legate de siluet? nu mai sunt de mult timp considerate doar un capriciu, greutatea corporal? fiind direct asociat? cu starea de s?n?tate a fiec?ruia, femeie sau b?rbat, indiferent de vârst?. De aceea, obiectivul nostru vizeaz? o complet? informare cu privire la rolul cerealelor integrale pentru un corect control al greut??ii ?i, în general, la o alimenta?ie echilibrat?”, declar? Lidia Chirache?, Brand Manager – Breakfast Cereals.
Cercet?torii de la Oxford Brookes University din Marea Britanie au constatat c? un consum de cereale integrale pentru micul dejun, precum Nestlé Fitness, în fiecare diminea??, timp de ?ase s?pt?mâni, dar ?i ca substitut pentru dejun în primele dou? s?pt?mâni, este eficient pentru ob?inerea ?i men?inerea unei pierderi în greutate .
În primele dou? s?pt?mâni ale studiului, subiec?ii au consumat cereale integrale la micul dejun ?i la prânz, iar în ultimele patru s?pt?mâni doar la micul dejun.
• 85% dintre subiec?i au pierdut în medie 1,1 kg dup? primele dou? s?pt?mâni ale studiului;
• 75% dintre subiec?i au pierdut în medie 1,4 kg la finalul celor ?ase s?pt?mâni de studiu.
În mod interesant, pierderea în greutate a fost mai mare la persoanele care au consumat o varietate mai mare de cereale integrale pentru micul dejun decât la cele care au consumat un singur tip de cereale pentru micul dejun.
Cerealele integrale au în general un con?inut redus de gr?simi ?i o concentra?ie ridicat? de carbohidra?i ?i fibre, ceea ce face ca persoanele care le consum? la micul dejun s? fie mai pu?in predispuse tenta?iei de a mânca între mese , ceea ce ar explica modul în care subiec?ii implica?i în studiu au pierdut în greutate.
“Având în vedere cre?terea inciden?ei obezit??ii în rândul popula?iei din întreaga lume, este important s? con?tientiz?m faptul c? includerea cerealelor integrale în alimenta?ia zilnic? determin? pierderea în greutate ?i men?inerea scaderii ponderale pe termen lung”, adaug? Prof. Dr. Gabriela Radulian.
Studiul a fost finan?at dintr-un fond al Cereal Partners ?i a utilizat o varietate de cereale pentru micul dejun Nestlé, printre care ?i Fitness. Rezultatele sunt publicate în edi?ia din martie a revistei „Nutrition Bulletin” al British Nutrition Foundation ?i sunt disponibile online.
Permanent preocupat? de îmbun?t??irea st?rii de s?n?tate a consumatorilor, compania Nestlé a îmbun?t??it, înc? de la începutul anului 2006, profilul nutri?ional al cerealelor pentru mic dejun cu cereale integrale. Aceste produse le ofer? consumatorilor op?iuni nutri?ionale mai s?n?toase ?i sporesc importan?a acordat? primei mese a zilei.

26.11.2009. 18:03


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password