Numirile politice la deconcentrate discutate azi în Guvern

?eful guvernului a declarat joi, 4 februarie, c? a cerut pentru vineri, 5 februarie, un act normativ care s? rezolve toate problemele privind numirile la deconcentratele.

Emil Boc:”Vom discuta vineri în Guvern un proiect de lege.
Nu preg?tim o ordonan?? de urgen?? în acest moment, ci discutam de un proiect de lege. Maine, acest proiect de lege va fi discutat în Guvern, speram s?-l ?i adopt?m, ?i care urm?re?te s? pun? în aplicare decizia Cur?ii Constitu?ionale printr-un nou proiect de lege care s? respecte toate exigentele cerute de c?tre Constitu?ie.
Textul Constitu?iei ne spune ca in 45 de zile Parlamentul, Guvernul trebuie s? pun? în acord prevederile legale cu decizia Cur?ii Constitu?ionale. Eu sper ca Parlamentul s? nu întârzie adoptarea acestui act normativ, altfel vom ie?i din termenul de 45 de zile, atunci am fi pu?i în situa?ia s? ne gândim la o noua ordonan?? de urgen??. Dar, voi miza pe sprijinul Parlamentului de a adopta actul normativ în procedura de urgen??.

Exist? unele blocaje în ?ar?. Cazurile sunt punctuale ?i nu a? face din aceasta un scandal na?ional. Acolo unde o persoana are o sentin?? definitv?, se aplic? sentin?a judec?toreasc?. Nu avem doua-trei persoane pe un post, exist? o singur? persoan? recunoscuta de lege.’’

Judec?torii CC au respins, ca neconstitu?ionale, cele dou? ordonan?e date în 2009 prin care partidele de la putere preluau puterea pân? la nivelul institu?iilor din teritoriu subordonate ministerelor de la Bucure?ti.

Prima, OUG nr. 37/2009, din aprilie, favorabil? PDL ?i PSD a fost contestat? de PNL ?i declarat? neconstitu?ional?, la fel ca ?i cea de-a doua, din octombrie, OUG nr. 105/2009, ordonan?a prin care PSD a fost înl?turat.

04.02.2010. 21:15Micul Dictator
05.02.2010. 20:03

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password