Numărului unic european 116000 privind sesizarea dispariţiilor de minori, operational

Lucr?torii Compartimentului Prevenire din cadrul I.P.J. Gorj, împreun? cu lucr?torii Compartimentului Poli?iei de Proximitate din cadrul Poli?iei municipiului Tg-Jiu, au actionat pentru promovarea num?rului unic european 116000 privind sesizarea dispari?iilor de minori, pe raza mun. Tg-Jiu.

În acest sens s-au afi?at ?i distribuit 50 de afi?e precum ?i peste 1000 pliante, în zona G?rii ?i Autog?rii, zona central? a municipiului, zona pie?elor, zona complexelor Comerciale Kaufland ?i Interex precum ?i în sta?iile de c?l?tori.

Num?rul 116000 este destinat p?rin?ilor, copiilor ?i publicului în general, dup? cum urmeaz?: p?rin?ii pot folosi acest num?r atât pentru sesizarea rapid? ?i gratuit? a dispari?iei copilului lor cât ?i pentru a beneficia de servicii de consiliere; copiii care au plecat în mod voluntar de la domiciliu pot apela num?rul pentru a discuta cu speciali?tii centrului în vederea identific?rii împreuna a unor solu?ii potrivite pentru situa?ia în care se afl?, iar publicul larg poate oferi prin intermediul num?rului 116000 informa?ii folositoare pentru identificarea copiilor disp?ru?i.

23.08.2009. 22:50


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password