Numărul salariaţilor din România a ajuns la nivelul din 1960

10 milioane de persoane apte de munc? ?i numai patru milioane de angaja?i cu forme legale, aceasta este situa?ia din România, care a ajuns în 2011 s? aib? acela?i num?r de salaria?i ca în urm? cu 50 de ani.
Unul dintre motivele pentru care num?rul salaria?ilor cu acte în regul? a sc?zut este acela c? românii prefer? s? lucreze la negru pentru a primi mai mul?i bani în mân?. Potrivit datelor de la Institutul Na?ional de Statistic?, dac? în 1990 aveam aproximativ 8 milioane de salaria?i cu acte în regul?, ast?zi num?rul acestora s-a înjum?t??it. Mai exact, în luna ianuarie a acestui an mai existau doar 4,095 milioane de contracte de munc?. Dintre ace?tia, 1,2 milioane sunt angaja?i la stat, iar restul, de 2,9 milioane, la privat.
Paradoxul vine îns? din faptul c? datele INS arat? c? în ultimele 10 luni ?omajul a fost în continua sc?dere, iar în februarie a ajuns la 6,58%.(realitatea.net)

30.03.2011. 12:29


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password