Numărul populaţiei în scădere

În luna decembrie s-au n?scut 17198 copii (9,4 n?scu?i-vii la 1000 locuitori) cu 108 mai pu?ini decât în luna
noiembrie .
Num?rul persoanelor care au decedat în luna decembrie a fost de 25063 (13,7 deceda?i la 1000 locuitori) cu
3133 deceda?i mai mul?i decât în luna noiembrie .
Excedentul num?rului deceda?ilor fa?? de num?rul n?scu?ilor-vii – spor natural negativ – a determinat
sc?derea num?rului popula?iei în luna decembrie cu 7865 persoane.
Num?rul copiilor cu vârst? sub un an care au decedat în luna decembrie a fost de 200 (11,6 copii sub un
an la 1000 n?scu?i-vii), în cre?tere fa?? de luna noiembrie (11,0 copii sub un an la 1000 n?scu?i-vii ).

Nup?ialitate ?i divor?ialitate
La oficiile de stare civil? s-au înregistrat în luna decembrie 4701 c?s?torii (2,6 c?s?torii la 1000 locuitori), în
sc?dere cu 2335 c?s?torii comparativ cu luna precedent?.
Prin hot?râri judec?tore?ti definitive s-au pronun?at 2274 divor?uri (1,25 divor?uri la 1000 locuitori), cu 534
mai multe decât în luna noiembrie .

Luna decembrie 2009 fa?? de luna decembrie 2008
Natalitate, mortalitate ?i sporul natural
Num?rul n?scu?ilor-vii a fost mai mic cu 743 în luna decembrie 2009 fa?? de aceea?i lun? din 2008, iar
num?rul persoanelor care au decedat a fost mai mare cu 1941fa?? de luna decembrie 2008.
În luna decembrie 2009 num?rul popula?iei a sc?zut cu 7865 persoane, în timp ce în luna decembrie 2008
a sc?zut cu 5183 persoane.
Acela?i num?r de copii cu vârst? sub un an au decedat în lunile decembrie 2009 ?i 2008.

Nup?ialitate ?i divor?ialitate
Num?rul c?s?toriilor a fost în luna decembrie 2009 cu 545 mai mic decât în aceea?i lun? din anul
precedent. Prin hot?râri judec?tore?ti definitive s-au pronun?at cu 649 divor?uri mai pu?ine în luna decembrie
2009 decât în luna decembrie 2008.

12.02.2010. 12:46


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password