Nr. 43 – Dintr-o privire

Restric?ii de circula?ie pe Defileul Jiului
În fiecare miercuri, între orele 10.00 ?i 16.00, circula?ia rutier? pe Defileul Jiului ca fi închis?. Potrivit Companiei Na?ionale de Autostr?zi ?i Drumuri Na?ionale, ?oferii pot folosi ca trasee ocolitoare Valea Oltului sau Drobeta Turnu Severin – Orsova – Ha?eg.
Restric?iile de circula?ie se men?in pân? în 15 noiembrie, din cauza lucr?rilor hidrotehnice din zon?.

Brâncu?iana 2007
La începutul s?pt?mânii, s-a deschis oficial cea de-a ?aptea edi?ie a Simpozionului Interna?ional de Sculptur? „Constantin Brâncu?i” 2007. Sculptori prezen?i la „ Brâncu?iana sunt din Grecia, Bulgaria, Serbia, Japonia, Austria , Japonia ?i România.
PLD Gorj ?i-a ales pre?edintele
Duminica trecut?, Filiala Jude?ean? Gorj a Partidului Liberal Democrat ?i-a ales ca pre?edinte pe deputatul Ion Stoica. Cu 160 de voturi pentru, Stoica l-a întrecut pe contra-candidatul Dumitru Bejenaru care nu a ob?inut doar 66 de voturi. Din cei 7 vicepre?edin?i ale?i face parte ?i Hora?iu Gorun.
Popeang? d? în judecat? Senatul UCB
Pentru c? a înc?lcat Codul Muncii, Senatul Universit??ii „ Constantin Brâncu?i” va fi dat în judecat? de Vasile Popeang?. Vasile Popeang? se afl? în concediul medical ?i conform Codului Muncii nu poate fi revocat din functie.

C?utat de
poli?i?tii gorjeni

GREURU?I LIVIU-GHEORGHE
– urm?rit general pentru comiterea infrac?iunii de viol –
Poli?i?tii Serviciului Investiga?ii Criminale din cadrul I.P.J. Gorj l-au dat în urm?rire general? pe inculpatul GREURU?I LIVIU – GHEORGHE, zis „DOPU”, de 21 ani, din comuna Polovragi, jude?ul Gorj, care se sustrage cercet?rilor.
Cel în cauz? prezint? urm?toarele semnalmente: în?l?ime 1,60 m, greutate 60 kg, constitu?ie atletic?, fa?? oval?, ochi c?prui, ten deschis, p?r ?aten drept, sprâncene groase, gur? mare iar pe um?rul drept are tatuat “LIVIU+TEODORA”.
Reamintim faptul c?, în urma probatoriului administrat de c?tre poli?i?ti ?i procurorul de caz, GREURU?I LIVIU-GHEORGHE a fost învinuit de comiterea infrac?iunii de viol, fapt? comis? la data de 7 iunie a.c., asupra unei minore în vârst? de 5 ani, din comuna Baia de Fier.
Tribunalul Gorj a emis pe numele acestuia, la data de 13.07.2007, mandat de arestare preventiv? în lips?, pe o perioad? de 30 zile, pentru s?vâr?irea infrac?iunii de viol.
Persoanele care pot oferi informa?ii cu privire la persoana urm?rit?, s? apeleze de urgen?? num?rul gratuit 112 sau s? anun?e cea mai apropiat? unitate de poli?ie.

17.07.2007. 21:52


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password