Noi membri în Consiliul de supraveghere şi îndrumare a activităţii AVAS

Guvernul a modificat, în ?edin?a din 20 august, componen?a Consiliului de supraveghere ?i îndrumare a activit??ii Autorit??ii pentru Valorificarea Activelor Statului. Potrivit hot?rârii adoptate de Executiv, au fost revoca?i din func?ia de membru al Consiliului: Iuliu Bara, reprezentant al Ministerului Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor, Iulia Scântei, reprezentant al Ministerului Justi?iei, ?i Niculae Ion Vulpescu, reprezentant al B?ncii Na?ionale a României.

De asemenea, prin acela?i act normativ au fost numi?i noi membri în Consiliul de supraveghere ?i îndrumare a activit??ii AVAS. Este vorba de Anna Horvah, reprezentant al Ministerului Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor, Radu Constantin Ragea, reprezentant al Ministerului Justi?iei, ?i Alexandru Nicolae P?unescu, reprezentant al B?ncii Na?ionale a României

27.08.2008. 08:27


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password