Noaptea Învierii Domnului, sărbătorită în linişte

Pentru siguran?a public? a cet??enilor, în noaptea de Înviere, poli?i?tii au fost prezen?i zona l?ca?urilor de cult, m?n?stirile Tismana, Lainici, Polovragi, Strâmba Jiu, C?m?r??easca ?i Logre?ti ?i bisericilor din jude? cu echipaje special constituite, în vederea evit?rii oric?ror evenimente nedorite. Totodat?, în acelea?i zone, fluidizarea traficului a fost asigurat? de poli?i?tii de la rutier?. Echipajele de interven?ie au gestionat corespunz?tor situa?iile de natur? s? afecteze siguran?a credincio?ilor ortodoc?i care au celebrat Învierea Domnului.

M?surile luate de cei peste 500 de poli?i?ti cu atribu?ii în domeniul ordinii ?i siguran?ei publice ?i siguran?ei rutiere au f?cut ca to?i gorjenii s? se bucure în lini?te de s?rb?tori. Ca urmare a acestor m?suri, la nivelul Inspectoratului de Poli?ie al Jude?ului Gorj nu au fost înregistrate evenimente deosebite, infrac?iuni s?vâr?ite cu violen?? sau de natur? judiciar?.
S?rb?torirea tradi?iilor cre?tine în siguran?? s-a datorat îns? ?i cet??enilor, care au în?eles necesitatea adopt?rii unei conduite corecte în aceast? perioad? de bucurie ?i în?l?are sufleteasc?.
În continuarea zilelor de s?rb?toare structurile operative ale IPJ Gorj au ac?ionat, prin activit??i specifice, în special în locurile de pelerinaj, sta?iuni turistice ?i zone de agrement pentru a preveni ?i combate faptele antisociale care ar putea afecta climatul general de siguran?? în aceast? perioad?. Suplimentarea efectivelor în zona turistic? Rânca a condus la asigurarea unui climat de siguran?? civic?. În aceast? minivacan??, nu am înregistrat evenimente care sa afecteze siguran?a turi?tilor.
De asemenea, poli?i?tii rutieri au fost prezen?i pe toate tronsoanele din jude? în scopul asigur?rii fluen?ei traficului rutier ?i, mai ales, pentru prevenirea evenimentelor rutiere. S-a asigurat prezen?a activ? a agen?ilor de circula?ie rutier?, la orele de vârf, pe principalele artere pentru combaterea excesului de vitez?, prevenirea accidentelor ?i ambuteiajelor rutiere, fluidizarea ?i controlul circula?iei.

21.04.2009. 11:04


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password