Nicholas Cage filmează în Cariera Roşia

Starul american de cinema Nicholas Cage va filma o parte din produc?ia „Ghost Rider 2“ în Cariera Ro?ia, din cadrul Exploat?rii Miniere Rovinari. Actorul împreun? cu întreaga echip? vor sosi la Rovinari pe 21 noiembrie, unde edilii îi a?teapt? cu pâine ?i sare.

O parte a produc?iei cinematografice „Ghost Rider 2“, al c?rei protagonist este cunoscutul actor american Nicholas Cage, va fi filmat? în Cariera Minier? Ro?ia, din cadrul Societ??ii Na?ionale a Lignitului Oltenia (SNLO). Filmul va fi realizat în mai multe loca?ii din România, între acestea figurând ?i Rovinari. Peste 200 de persoane sunt a?teptate s? soseasc? în jude?ul Gorj pe 21 noiembrie, când vor începe film?rile la „Ghost Rider 2“.
Cadrul natural ales de echipa de filmare este extrem de spectaculos, având în vedere faptul c? loca?ia, respectiv Cariera Ro?ia, este una dintre cele mai mari din ?ar? ?i, pe lâng? haldele de steril lipsite de vegeta?ie, exist? ?i câteva utilaje gigantice, în special excavatoarele care asigur? înaintarea fronturilor de lucru.

Potrivit reprezentan?ilor Prim?riei Rovinari, produc?torii filmului au luat leg?tura direct cu ?efii Carierei Ro?ia pentru a putea filma. Costel Podaru, manager public în cadrul Prim?riei Rovinari, a declarat c? film?rile în zon? vor dura o lun? ?i jum?tate, iar din echipa lui Nicholas Cage vor face parte 20 de persoane.
„Ne bucur?m s? avem asemenea oaspe?i. În total vor veni la Rovinari peste 200 de persoane: actori, figuran?i, membri ai staff-ului. Vor fi caza?i la Rovinari ?i la Târgu Jiu. De asemenea, li se va g?ti aici. Nicholas Cage va avea numai el o echip? de peste 20 de persoane ?i vor avea alte condi?ii de cazare ?i mas?, conform cerin?elor lor. Vor sosi la Rovinari pe 21 noiembrie ?i vor locui un timp la noi în localitate. Îl a?tept?m pe Nicholas Cage cu pâine ?i sare. Am v?zut «Ghost Rider I» ?i mi-a pl?cut, cel pu?in în ceea ce prive?te efectele speciale. A?tept?m s? vedem ce va ie?i acum, mai ales c? va fi 3D“, a men?ionat Costel Podaru. (sursa: Gazeta de Sud)

26.10.2010. 13:38


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password