Neregulile fiscale depistate la Rânca

Duminic?, 30 ianuarie a.c., cu ocazia ac?iunilor de control derulate în zona turistic? Rânca, ofi?erii Serviciului de Investigare a Fraudelor au identificat la o unitate de cazare au fost identificate eviden?e extracontabile privind opera?iuni de cazare ?i mas? derulate în perioada ianuarie 2009 – ianuarie 2010, ce atestau venituri de peste 210.000 lei.
Poli?i?tii continu? cercet?rile fa?? de administratorul V.A., de 49 ani, din ora?ul Novaci, jude?ul Gorj, în cauz? fiind întocmite acte premerg?toare sub aspectul s?vâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscal?.

Pe timpul verific?rilor derulate în zona turistic? Rânca, poli?i?tii l-au identificat pe G.D., din Novaci, care, într-un spa?iu închiriat, amenajase un centru de închiriat cl?pari ?i schiuri, f?r? a de?ine autoriza?ii de func?ionare sau documente care s? ateste provenien?a ?i calitatea materialelor oferite spre închiriere.

Poli?i?tii de investigare a fraudelor l-au sanc?ionat contraven?ional pe administrator, conform prevederilor Legii nr. 12/1990,republicat?, privind protejarea popula?iei împotriva unor activit??i comerciale ilicite, cu amend? în valoare de 1.500 lei. Totodat?, au fost ridicate în vederea confisc?rii 120 perechi schiuri ?i 130 perechi cl?pari, acestea fiind evaluate la suma de aproximativ 50.000 lei

01.02.2010. 14:20


Turistul 02.02.2010. 07:32

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password