Nereguli la SNLO care au dus la prejudicierea semnificativa atât a bugetului companiei cât şi a bugetului de stat

Actuala conducere a Ministerului Economiei, Comer?ului ?i Mediului de Afaceri (MECMA) a
demarat auditul general al activit??ii proprii ministerului ?i a companiilor aflate în subordine în perioada 2009-aprilie 2012.

Astfel, rezultatele ob?inute în urma verific?rii situa?iei, evolu?iei ?i modului de administrare a patrimoniului public ?i privat al statului la Societatea Na?ional? a Lignitului Oltenia SA între 2009 si 2011, au eviden?iat o serie de nereguli care au dus la prejudicierea semnificativa atât a bugetului companiei cât ?i a bugetului de stat.

Constatarile au fost extrase din raportul Curtii de Conturi.

1. Majorarea cheltuielilor de exploatare cu suma de 697.603 lei reprezentand lucrari
de reabilitare si modernizare la constructiile aflate in patrimoniul unor subunitati

– contravaloarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a fost inregistrata in contul
“alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” fara a fi evidentiate constructiile noi rezultate si
respectiv majorata valoarea constructiilor existente cu contravaloarea lucrarilor executate

CONSECINTA: majorarea cheltuielilor de exploatare cu suma de 697.603 lei, diminuarea
profitului cu aceeasi suma si diminuarea impozitului pe profit cu 111.616 lei. Nu a fost
majorata valoarea activelor si nu a fost calculata amortizarea aferenta.

2. Neregularizarea cu bugetul de stat a avansurilor in suma de 7.950.886,71 lei
platite din alocatii bugetare in cursul anului 2009 si nejustificate pana la finele anului.

– avansurile din surse bugetare de 7.950.886,71 lei au fost platite desi SNLO SA
acceptase termene de livrare finale in 2011.
– prin decontul transmis ministerului de resort, SNLO SA a justificat utilizarea in
totalitate a sumei de 11.000.000 lei fara a tine seama ca suma de 7.950.886,71 lei reprezinta
avans acordat in 2009 si nejustificat cu primirea bunurilor pana la sfarsitul anului
– SNLO nu a virat la solicitarea ministerului de resort sumele neconsumate in vederea
regularizarii cu bugetul statului si nici nu au fost calculate majorari si penalitati de intarziere

CONSECINTA: pentru nerestituirea la buget a sumei de 7.950.886,71 lei s-au diminuat
veniturile cuvenite statului cu 3.087.329,31 lei reprezentand accesorii.

3. Efectuarea fara baza legala in 2009 de cheltuieli in suma de 123.914,02 lei din
fonduri alocate de la bugetul de stat, reprezentand “cheltuieli comune de sectie”
necuprinse in documentatia tehnica si caietul de sarcini platite catre SC Marsat SA
Targu-Jiu si SC Fivex SA Targu-Jiu.

CONSECINTA: efectuarea de plati necuvenite din alocatii bugetare in suma de 123.914,02
lei, majorarea pierderii raportate de societate si majorarea nejustificativa a valorii obiectului
de investitii. Accesoriile datorate sunt in suma de 161.976, 76 lei.

4. Efectuarea in 2009-2010 de cheltuieli in valoare totala de 16.202,25 lei,
reprezentand decontarea contravalorii deplasarii in strainatate a unor salariati care nu
au indeplinit misiuni pentru activitatea societatii

– cei 16.202,25 lei au fost cheltuiti cu ocazia deplasarii in strainatate a unor salariati
incadrati pe functia de inspectori sociali, care nu au indeplinit misiuni pentru compania ci au
desfasurat activitati sindicale

CONSECINTA: efectuarea de plati necuvenite in suma de 16.202, 25 lei, majorarea
cheltuielilor de exploatare cu aceasta suma si majorarea pierderii inregistrata de societate cu
aceleasi sume

5. Schimbarea destinatiei sumei de 294.412,20 lei (exclusiv TVA) din fondurile
constituite pentru realizarea, dezvoltarea si modernizarea productiei in sectorul
extractiv, prin efectuarea unor cheltuieli care nu sunt prevazute a se finanta din aceste
fonduri

– a incheiat contract cu Universitatea Constantin Brancusi de prestari servicii de
cercetare cu tema “Valorificarea potentialului hidraulic al apelor colectate in jompurile de
colectare din cariere”, in cadrul acestui studiu nefiind regasite lucrari de cercetare
geologica pentru descoperirea de noi rezerve in vederea dezvoltarii productiei

CONSECINTA: angajarea fara baza legala de cheltuieli in suma de 294.412,20 lei

6. Majorarea cheltuielilor de exploatare in 2010 cu suma de 56.405,02 lei (46.833,91
lei + 9.571,10 TVA) reprezentand plati pentru obiectivul de investitii “Amenajare
cantina inclusiv Dotari”, peste valoarea din oferta financiara finala

– SNLO SA a acceptat la plata situatii supraevaluate cu suma de 56.405,02 lei,
reprezentand lucrari la care s-a renuntat dar si lucrari executate la alte preturi fata de
cele prevazute in oferta financiara

CONSECINTA: majorarea cheltuielilor de capital in 2010 cu suma de 46.833,91 lei,
majorarea pierderii inregistrate de societate cu aceeasi suma si efectuarea de plati
necuvenite in suma de 46.833,91 lei.

7. Efectuarea in 2011 de plati in valoare de 8.800.000 lei reprezentand cheltuieli
pentru finantarea unor cluburi sportive, neprevazute in bugetul de venituri si
cheltuieli.

– potrivit bugetului rectificat, a fost prevazuta suma de 5.615 mii lei reprezentand
“cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal”. Din
aceasta suma au fost efectuate plati catre 2 cluburi sportive: 8.000.000 lei (CS Pandurii
Lignitul Tg.Jiu) si 800.000 lei (CS Minerul Motru).

– cele 2 cluburi NU sunt ale societatii si prin urmare nu puteau fi finantate intrucat
suma de 5.716 mii lei reprezinta “cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal”, categorie de cheltuieli in care sunt incluse cheltuieli pentru finantarea
unor cluburi si baze sportive aflate in administrarea contribuabilului

CONSECINTE: efectuarea de plati in suma de 8.800.000 lei catre cluburile sportive fara a
avea prevazute in buget sume cu aceasta destinatie. De asemenea, au fost majorate
cheltuielile de exploatare cu 8.800.000 lei.

8. Efectuarea in 2011 de cheltuieli neeconomicoase in valoare de 199.600 lei,
reprezentand prime acordate la nivelul SNLO SA pentru negocierea contractului
Colectiv de Munca

CONSECINTA: majorarea cheltuielilor societatii cu 199.600 lei, diminuarea profitului
impozabil cu aceeasi suma si a impozitului pe profit cu suma de 31.936 lei

9. Efectuarea in perioada 2009-2011 de cheltuieli neeconomicoase estimate la suma
suma de 19.290,53 lei cu decontarea contravalorii deplasarii unor salariati de la
domiciliu la locul de munca si retur

– conform contractului colectiv de munca salariatii SNLO beneficiaza de dreptul de
transport gratuit prin achizitia de abonamente la si de la locul de munca pe traseele pe care
nu exista transport organizat

– in baza deciziilor directorului general au fost aprobate decontarea cheltuielilor de
transport la nivelul documentelor justificative (bonuri de benzina, bilete de calatorie) si nu la
nivelul contravalorii unui abonament

CONSECINTA: majorarea cheltuielilor de exploatare ale societatii cu sumele: 5.248,19 lei (in 2009), 4.271,94 (in 2010), precum si majorarea pierderii inregistrate de societate in 2009 si 2010 cu aceleasi sume. De asemenea, in 2011 au fost majorate cheltuielile de exploatare cu suma de 9.770,4 lei si a fost diminuat profitul impozabil si impozitul pe profit cu 1.563 lei

MECMA isi continua activitatea de audit si de centralizare a rezultatelor deja
existente urmand ca masurile luate sa se materializeze in sesizarea organelor
abilitate, acolo unde este cazul, mergand pana la desfacerea contractului de
munca in cazul persoanelor vinovate.

Biroul de presa
al MECMA

09.07.2012. 12:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password