Negocierile rămân în continuare blocate

Ponta: ,,De câte ori se discut? despre Gorj, ministrul Videanu ne p?r?se?te. Nu pot spune c? nu este motivat, dar din acest motiv nu putem perfecta în?elegerile.”

Membrii coali?iei de guvernare au convocat pentru joi, 12 ianuarie o întrunire a Biroului de Coordonare a Coali?iei. Unul din punctele de pe ordinea de zi a fost si situatia de la Gorj privind posturile de directori la SNLO si cele dou? complexuri energetice. În cadrul reuniunii, s-a convenit de comun acord de prededintele PD-L, Emil Boc ?i pre?edintele PSD, Mircea Gioana s? fie f?cute alte numiri în posturile respective. Ministrul Videanu, cel care trebuie sa emit? ordinele de numire, a parasit discutiile pentru putin timp, invocand o scuza, dar nu s-a mai intors. Luni, 16 februarie, va fi o nou? sedint? a cuali?iei si cine stie, poate nu va mai aparea nimic neprev?zut pe ministrul de resort

Prezent la întâlnirea, deputatul de Gorj, Victor Ponta a declarat c? : ,,De câte ori se discut? despre Gorj, ministrul Videanu ne p?r?se?te. Nu pot spune c? nu este motivat, dar din acest motiv nu putem perfecta în?elegerile”,

Liderii PSD Gorj au declarat c? nu vor relua negocierile cu PD-L Gorj pân? nu vor fi solu?ionate problemele.

La Gorj, negocierile dintre cele dou? partide au fost întrerupte de la jum?tatea lunii ianuarie, dup? ce social-democra?ii s-au declarat nemul?umi?i de felul în care s-au împ?r?it func?iile de conducere în minerit ?i energie. Reprezentan?ii PDL Gorj au men?ionat c? împ?r?irea respectiv? a fost decis? la nivel central între ?efii celor dou? partide, îns? cei de la PSD Gorj au stabilit c? nu vor relua negocierile pân? când Mircea Geoan? nu va clarifica situa?ia.

13.02.2009. 09:24


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password