Negocieri politice

Negocierile pentru noul Guvern, realizate între PD-L ?i PSD, îi fac pe unii func?ionari dar ?i pe directorii din Gorj, sus?inu?i în func?ii de c?tre Partidul Na?ional Liberal, s? se gândeasc? c? î?i pierd scaunele. Lucrul este evident deoarece cei care s-au sim?it viza?i au evitat, în aceste zile, contactele în public iar unii au început deja s? se pun? bine cu liderii noilor partide ,,de guvern?mânt”. Prima institu?ie spre care se îndreapt? ,,s?ge?ile” partidelor politice este Prefectura Gorj.

Postul de prefect, ocupat din 1 mai de c?tre liberalul Victor Ban?a, este în aten?ia reprezentan?ilor ambelor partide, PD-L ?i PSD. Ban?a ?i-a pierdut sprijinul politic al PNL-ului iar pre?edintele organiza?iei jude?ene, liberalul Dan Ilie Morega, a dat de în?eles c? nu îl mai sus?ine pe Ban?a. Rupturile între cei doi lideri politici au ap?rut dup? ce Ban?a s-a dat de partea lui Emanoil Negu?, ?efului Corpului de Control al primului-ministru, acum demisionat din func?ie. ,,Le doresc combina?ie pl?cut? în continuare dar ?i dragoste ne??rmurit?. Din punctul meu de vedere, Ban?a este liber pentru aceast? rela?ie cu Negu?”, a declarat Dan Ilie Morega, iar cele spuse de liderul PRM demonstreaz? ruptura existent? între cei doi. Întrebat dac? regret? c? l-a sus?inut pe Ban?a în func?ia de prefect, Morega a specificat c? ,,De?i unii spun c? nu sunt un om cu inim? ?i suflet, v? spun c? este exact invers. Inima ?i sufletul au primat înaintea ra?iunii. Am crezut c? oamenii sunt la fel ca mine, dar mi s-a demonstrat contrariul. Din p?cate la Prefectura Gorj nu au fost decât scandaluri iar asta este una dintre demonstra?iile care mi-au ar?tat c? am gre?it. Ca s? î?i dai seama cine este un om trebuie s? îl pui ?ef”. 

*Social-democra?ii pun prefectul

Con?tien?i c? Ban?a ?i-a pierdut sprijinul politic dar ?i pentru c? au ajuns la guvernare, democrat-liberali ?i-ar dori postul de prefect iar fostul inspector general al Inspectoratului ?colar Jude?ean(I?J) Gorj, Liviu Andrei, ?i-a manifestat chiar public dorin?a de a ocupa locul fostului liberal. Acesta a declarat acest lucru imediat dup? ce a pierdut func?ia de?inut? în fruntea I?J Gorj. Social-democra?ii spun îns? c? postul de prefect este al lor, asta ca urmare a rezultatelor ob?inute la alegeri. La bursa zvonurilor se discut? despre posibila numire a lui Eugen Vâlceanu pe func?ia de prefect.

Vâlceanu a mai ocupat func?ia de subprefect în 2000-2004 ?i are experien?? în administra?ia public? jude?ean?. De asemenea, pierderea alegerilor parlamentare cu un scor destul de bun, merit? recompensat?. ?i Ion Florescu ar putea deveni prefect, mai ales c? fostul senator a ocupat ?i el func?ia de subprefect înainte de 2000, perioad? în care a fost ?i director al Prefecturii Gorj. la fel ca ?i colegului lui de partid, Florescu a pierdut la musta?? înc? un mandat în Parlament, iar acest lucru îi poate aduce statutul de înalt func?ionar public. ?i pentru c? î?i doresc atât de mult postul de prefect, social-democra?ii le-ar putea ceda colegilor portocalii de guvernare, posturile de subprefec?i. Nu se ?tie dac? subprefectul Constantin Dumitrescu î?i va pierde locul, asta deoarece el a r?mas în func?ie, pe criterii profesionale, ?i dup? schimbarea fostului prefect ?tefan Popescu Bejat. Acela?i lucru s-ar putea întâmpla ?i cu al doilea subprefect, Sorin Arjoca, ?i el bine cotat pentru activit??ile desf??urate în cadrul Prefecturii Gorj.

Pentru c? la nivel central apele sunt înc? tulburi, prefectul Victor Ban?a ar mai putea r?mâne anul acesta în func?ie, de?i ?tie c? postul s?u este dorit deja de liderii celor dou? partide politice PD-L ?i PSD.A.S.

17.12.2008. 05:17


aaaaaaaaa 14.01.2009. 21:55

Cprian 17.12.2008. 08:07

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password