Neagoe se bazează pe români

Doar patru juc?tori transfera?i din Portugalia sunt în aten?ia tehnicianului Eugen Neagoe pentru partidele care urmeaz?. În rest, românii alc?tuiesc echipa de baz? la Târgu Jiu. Dup? primele trei partide slabe ale gorjenilor, când Joaquim Teixeira utiliza mai mul?i str?ini, Neagoe a revenit la formula din tur, acesta bazându-se pe juc?torii români, care au f?cut un joc mare împotriva ro?-alba?trilor.

Dup? evolu?ia foarte bun?, antrenorul a?teapt? acela?i joc ?i în partidele urm?toare, când sper? s? vin? ?i rezultatele. Pe lâng? români, din lotul vechi a fost p?strat în lot ?i ivorianul Constant Djakpa, care a gre?it la golul primit la partida trecut?, fapt pentru care acesta poate fi pedepsit de antrenor, riscând s? fie ?inut pe banca de rezerve. Antrenorul a?teapt? mai mult de la acesta, deoarece ultimele evolu?ii ale ivorianului nu au mul?umit.

De?i juc?torul spune c? va pleca la Steaua, gorjenii spun c?, steli?tii nu sunt interesa?i de juc?torul lor, care este în sc?dere de form? fa?? de tur. În atac, Neagoe îl utilizeaz? pe Alex Pi?urc?, un juc?tor contestat de mul?i, îns? singurul marcator al echipei în acest an. Fa?? de ceilal?i doi atacan?i introdu?i pe parcursul jocului cu Steaua, Stromajer ?i Arrieta, fiul selec?ionerului s-a zb?tut mult în fa?a funda?ilor adver?i, îns? de aceast? dat? f?r? a marca.

12.03.2008. 05:39


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password