Neagoe pregăteşte patru transferuri de marcă

Antrenorul pandurilor Eugen Neagoe, a precizat c?, dup? desp?r?irea de juc?torii portughezi, are nevoie de înt?riri pe posturile deficitare. Acesta dore?te s? realizeze cinci transferuri, care sper? s? se concretizeze în urm?toarele dou? s?pt?mâni. Tehnicianul este în discu?ii cu juc?tori de la ehcipe din prima lig?, din campionatul intern, acesta dorind s? aduc? la ehcip? numai români: „A? vrea într-o s?pt?mân?-dou? maxim, s?-i avem pe juc?torii pe care i-am cerut. Ne dorim juc?tori în toate compartimentele ?i avem deja patru nume clare din România pe care încerc?m s? le rezolv?m. Eu vreau juc?tori români dar vom vedea ce vom face”, a spus acesta.

Tehnicianul spune c? vrea s? transfere juc?tori pe toate posturile, dar are nevoie neap?rat de un portar.

Se pare c?, Pandurii negociaz? cu un portar, doi mijloca?i ?i un atacant, acestea fiind proprit??ile antrenorului: „Va trebui s? mai aducem un portar cel pu?in de valoarea lui Mingote, pentru a fi o concuren?? la echip? pe acest post, pentru c? numai concuren?a duce la performan?? iar cel mai bun va ap?ra. Râmniceanu este un juc?tor care evolueaz? în echipa na?ional? de juniori ?i va r?mâne lâng? Pandurii pentru a cre?te. Dar este foarte greu pentru un portar de vârsta lui, 19 ani, s? apere meci de meci la Liga I. Va trebui s? avem r?bdare cu el ?i s? mai creasc? pentru c? este un portar talentat”. Dup? ce a renun?at la ?apte din juc?torii transfera?i în ianr?, Eugen Neagoe, dore?te s? mai renun?e ?i la câ?iva juc?tori de origine român?, îns? numele acestora vor fi f?cute pblice abia dup? vacan??. “Gean?” a precizat c? va p?satra în lot doar de juc?tori: „Cu excep?ia str?inilor, ne vom mai desp?r?i de câ?iva juc?tori. La unii dintre ei, le vom mul?umi pentru tot ce au f?cut pentru Pandurii. Vor mai fi schimb?ri, vor mai pleca juc?tori dar nu vreau s? vorbesc acum ci atunci când vom definitiva lotul. Vor r?mâne la Pandurii undeva în jur de 19-20 de juc?tori dup? plecarea celor ?apte dar va trebui s? mai complet?m lotul”, a ad?ugat acesta. Tehnicianul vrea s? transfere la ehcip? numai juc?tori consacra?i, acesta nedorind anonimi.

Din cei patru cu care se poart? negocieri, trei mai snt dori?i ?i de alte echipe din prima lig?, de aceea gorjenii refuz? s? de anume pân? nd se vor semna contractele de joc: „Ne mai trebuie cinci juc?tori, pe care trebuie s? îi aducem.

Am ?i avut unele discu?ii cu pre?edintele clubului, dar nu vreau s? dau nume pân? nu vom rezolva transferurile, pentru c? dac? nu semneaz?, degeaba dau eu nume. Îi avem în aten?ie ?i pe juc?torii împrumuta?i la alte echipe, dar avem ?i al?ii. Suntem în discu?ii cu juc?tori din campionatul României, din prima divizie, juc?tori valoro?i, care joac? acum ?i sunt consacra?i ?i care sper s? ne ajute în viitorul campionat”, a mai spus acesta.

14.05.2008. 07:09


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password