Neagoe a luat măsuri

E?ecul cu Unirea Urziceni i-a dat de gândit antrenorului Eugen Neagoe, care a început s? ia m?suri cu elevii s?i. Deoarece gorjenii au ar?tat o c?dere fizic? la ultima partid?, „Gean?” a decis s?-i bage pe ace?tia într-un mini-cantonament de câteva zile.

De mar?i, juc?torii au fost opri?i în cantonament la hotelul Sporti din incinta stadionului, ace?tia fiind supraveghea?i de antrenori. Mar?i ?i miercuri, juc?torii au avut câte dou? antrenamente pe zi, iar între ?edin?ele de preg?tire au r?mas s? se odihneasc? la hotel. Gorjenii vor sta la Hotel Sport pân? la plecarea spre Bra?ov, programat? vineri diminea?a.

Dac? pân? acum, juc?torii intratu în cantonament cu o zi înaintea unei partide, Eugen Neagoe a schimbat tactica. Acesta nu mai permite s? fie umilit cum s-a întâmplat cu Unirea, de aceea î?i va pedepsi elevii, acesta decizând chiar s? recurg? la amenzi: „Dac? la Timi?oara am amendat unul singur, acum o s? îi amendez pe to?i juc?torii. Asta este situa?ia, sunt to?i vinova?i.

Oricare juc?tor poate s? mai joace ?i slab dar nu toat? echipa pentru c? ace?tia sunt juc?torii pe care îi avem ?i cu ei trebuie s? juc?m. Toat? lumea va pl?ti pentru aceast? ru?ine. Nu po?i s? te remarci la un astfel de scor ru?inos”. Pe lâng? dezastrul de pe tabel?, gorjenii se confrutn? ?i cu probleme medicale dup? partida cu Unirea Urziceni. Pandurii au în acest moment ?ase juc?tori care nu se pot preg?ti normal. Pe lâng? juc?torii cu probleme mai vechi, Liviu Mihai, Vancea ?i Arrieta, la imfirmerie au mai ajuns Pi?urc?, Vasilache ?i Cardoso.

Ultimii doi au lipsit de la antrenamentele de la începutul s?pt?mânii, în timp ce Pi?urc? s-a antrenat separat. Se pare c?, Vasilache are o contuzie pe genunchi, îns? va reveni pân? la jocul de la Bra?ov. Cardoso acuz? ?i el unele probleme medicale, acesta având probleme cu muschii conductori.

Juc?torul a fost supus unui control medical, urmâdn a reveni la jocul de duminic?. Mijloca?ul Vancea a început preg?tirea, îns? nu va fi ref?cut pân? la jocul de duminic?. Chiar dac? se va sim?i bine, medicul nu îi va perimite s? joace, pentru a nu risca o accidnetare mai grav?.

Principala problem? a gorjenilor este în atac, acolo unde singurele solu?ii par a fi Tilinc? ?i Pi?urc?. Ultimul acuz? unele probleme la ligamente. Stromajer nu este în form?, iar Arrieta urmeaz? un tratement din cauza unei miozite.

13.08.2008. 10:23


luca 17.08.2008. 18:05

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password