Ne-am îmbolnăvit de moarte cu domni și doamne la pupitru!

TABLET? DE AUREL M?CE?ANU

Meserie… Br??ar? de aur…
Cel pu?in a?a ne ziceau ai no?tri, ?ia ai b?trâni, care nu se sfiau s? ne trag? de mânec?, s? ne spun?: „ascult?, b?, de ?l b?trân, c? acela ?tie, nu tu, un mucos!“
Fir-ar s? fie de meserii ?i de personalit??i! Ast?zi jum?tate din tinerii din Târgu-Jiu care au un serviciu sunt ori avoca?i, ori poli?i?ti.
Restul, am?râ?i ce-?i duc traiul de pe o zi pe alta, dar ?i câteva sute bune de copii de ba?tani care au ca meserie dreptul de a avea card-urile pline, ultimul model de ma?in? la scara vilei ?i multe alte necazuri de astea.

Cu toate c? mai tot Târgu-Jiul geme de foame ?i, în multe cazuri de lips? de timp pentru citit o carte, mai to?i avem preten?ia s? ni se spun? domn sau doamn?, de?i avem un interior atât de murdar de goliciune. Asta e, pe vremurile ?lor b?trâni, de care v? povesteam, un avocat trebuia s? câ?tige câteva mii de procese pentru a i se spune domn, iar o femeie medic era obligat? s? fac? miracole în ale s?n?t??ii pentru a primi apelativul doamn?.

În multe dintre cazurile povestite, vorbim de oameni simpli, care nu ajungeau domni sau doamne pentru c? aveau o poten?? material? nici m?car bun?, ci pentru c? erau OAMENI. La fel ?i cu dasc?lii. Din ce am citit eu pu?ini erau înv???torii ?i profesorii, cei din ora?ele mari în special, care se puteau mândri cu o situa?ie material? bun?. Totu?i, foarte mul?i dasc?li din provincie erau respecta?i, erau domni, erau doamne, atât pentru plebe, cât ?i pentru mai marii zilei.
Ast?zi te z?p?ce?ti auzind pe strad? vorbind numai domni ?i doamne, g?sind prin institu?ii numai doamne ?i domni ?i, cu toate astea, în loc de emancipare tr?im într-o destr?b?lare continu?. Nu mai sunt de ajuns petrecerile de pomin? de alt? dat?, cu ultimul pahar de la ziu?, acum trebuie neap?rat s? vomit?m în toalet?, dar ?tim c? vomit?m whisky, iar când urin?m toat? buda miroase a ?ampanie contraf?cut?.

Nici curvele nu mai sunt la fel! O curv? care se respecta presta de dou? ori pe s?pt?mân?, pentru un client, maxim doi, dar azi bordeluri ilegale g?sim prin toate crâ?mele, toate parcurile ?i toate cluburile. ?i cu toate astea, mândrele în cauz? sunt doamne, pentru c? sunt în trend, ceea ce duce de la sine în mintea lor dreptul de a fi respectate. Când eram copil toat? lumea mai nedus? pe la ?coal? o ardea prin cârciumi, fredonând la be?ie celebra melodie „În sta?ie, la Lizeanu“.
Ast?zi pu?ine sunt pu?toaicele descul?e ?i f?r? un leu în buzunar de pe la noi, de prin târgul Jiului care nu au trecut printr-un club de prin capital?, numit Bellagio. Întâmpl?tor sau nu, clubul acesta, unde intrarea este liber? ?i marfa de mâna a doua ?i a treia umple tarabele, se afl? la câteva sute de metri de vestita sta?ie Lizeanu. Zdren?ele astea se cred vedete prin Târgu-Jiu ca ?i flu?tiuraticii ce se l?udau cântând c? ?i ei au fost în vestita sta?ie Lizeanu. Ce ?i-e cu ?i b?trâni!

Doamnele ?i domnii se urc? cam de mult? vreme la tribuna opiniei publice ?i prin vorbe bine me?te?ugite, cu expresii înv??ate de la televizor, ne cheam? s? le fim supu?i, iar noi mergem. Sp??i?i, cu capul plecat, plini de dureri ?i gânduri negre, mergem s? spunem s?rut mâna doamnelor ?i domnilor. Noi nu suntem domni, doamne, pentru c? nu facem parte din tagma celor mai sus enumera?i ?i, de aceea, consider?m c? „doamnelor ?i domnilor“ li se cuvine totul.
Ne sim?im bolnavi, neputincio?i, f?r? de speran??, îns?, „DOAMNELE“ ?I „DOMNII“ AR TREBUI S? ?TIE C? TO?I SUFERIM DE O BOAL? INCURABIL?:
„CRED C? M-AM ÎMBOLN?VIT DE MOARTE
ÎNTR-O ZI
CÂND M-AM N?SCUT“ (BOALA-MARIN SORESCU)

07.03.2014. 22:05


victor 12.03.2014. 19:29

maria85 10.03.2014. 11:34

Madalina 09.03.2014. 20:59

Ovidiu 09.03.2014. 20:53

ANTONETA 09.03.2014. 20:47

vali 09.03.2014. 17:18

pinki 09.03.2014. 16:48

JEAN 09.03.2014. 07:21

nightlove 08.03.2014. 12:49

viki 08.03.2014. 05:36

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password