Natalitatea , în continuă scădere

Dac? rata natalit??ii se va men?ine sc?zut?, România va avea la sfâr?itul acestui secol opt milioane de locuitori. Consecin?ele economice sunt importante. Mai mul?i pensionari ?i mai pu?ini oameni activi.

Dac? rata feritlit??ii actuale se men?ine, peste o sut? de ani, în România vor mai tr?i doar 8 milioane de oameni. Consecin?ele negative nu vor întârzia s? apar?. 115 pesoane vârstnice vor depinde de 100 de persoane adulte.

Exist? mai multe cauze ale ale sc?derii popula?iei. Migra?ia extern? este una dintre ele. Dintre românii pleca?i la munc?, 65% au vârste între 20 ?i 40 de ani ?i sunt persoane care pot aduce pe lume copii.

România nu este un caz particular în Europa. ?i alte ??ri se confrunt? cu aceea?i situa?ie.

Ratele fertilit??ii cele mai sc?zute se înregistreaz? în Belarus, Ucraina ?i Polonia, pe când cele mai ridicate sunt în Fran?a, Islanda ?i Turcia. România se afl? la mijlocul clasamentului.

Pentru ca popula?ia României s? se men?in? ar fi nevoie ca rata fertilit??ii s? fie de 2,1 copii la o femeie.

21.06.2007. 00:51


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password