Năroji de atâta carte

OPINIE DE AUREL M?CE?ANU


Din vremurile când am?râtul de ??ran ara cu plugul de lemn ?i n?du?eala îi ajungea în lumina ochilor, tot omul a sperat s?-?i vad? copilul de?tept. Ai carte, ai parte este zicala care a r?mas undeva în subcon?tientul atâtor genera?ii.
Mare lucru era s? ajungi la ora?, s? termini o ?coal?, s?-?i g?se?ti o slujb?, oricât de neînsemnat? ar fi fost ea, dar a?a sc?pai de sapa de lemn la care te condamnase ursita. Cred c? am spus de sute de ori c? dasc?lii ?i medicii sunt singurii care pot s? î?i mai dea via?? în lumea asta nenorocit?… Ai carte, ai parte.

Chestia asta cu cartea a cam început s? m? sâc?ie teribil în ultima vreme. Îndr?znesc s? spun c? de când m? ?tiu ?i de când ascult pove?tile pline de pilde ale ?lor b?trâni, mai n?roji conduc?tori prin unele institu?ii decât ast?zi nu s-a pomenit. A fost de ajuns s? aib? o diplom? ?i un carnet de partid, o u?? deschis? acolo unde a trebuit ?i a?a ne-am trezit cu o gr?mad? de bombe intelectuale în func?ii de directori sau bolnavi de alte ?efisme… Revenind la carte, nu pot s? m? ab?in s? nu dau câteva exemple de n?roji cu diplome…

Într-o bun? zi am cunoscut o individ? osp?t?ri?? printr-un local de streaptease care a renun?at la job imediat ce a terminat facultatea. Nu o mai prindea vechea meserie, de, acum era intelctual? ?i, în cele din urm?, cu ajutorul unor n?roji pe care „îi servise“ a ajuns ?i ea ?ef?. Femeia asta bubuia de proast? ?i nu ?tie s?-?i educe nici propriul copil. Cunosc un caz în care o alt? tip? a ajuns mare directoare de?i în via?a ei nu a fost m?car pe tarla s? pun? doi oameni la munc?. Sunt o gr?mad? de indivizi cu diplome care nu au curajul s? mearg? cu gâ?tele la râu, pentru c? se întroc f?r? ele.

O alt? cuno?tiin??, mare vedet? prin Târgu-Jiu, Bucure?ti ?i mai ?tie Dumnezeu pe unde m-a luat la întreb?ri într-o zi, spunându-mi sec c? ea ?tie pentru c? a terminat psihologia. Parc? o vedeam pe de?teapta asta cum b?ga în schimbul de gard? 20 de solda?i, fiecare dintre ei având asupra sa 60 de cartu?e de r?zboi, iar obiectivul p?zit s? se afle în mijlocul Bucure?tiului. Cu siguran??, mândra cu psihologia terminat?, la propriu, f?cea pe ea când î?i d?dea seama ce putea face un singur militar cu atâta muni?ie în mijlocul unui ora?. Esen?ial este c? o recomanda o diplom?, aspectul fizic ?i engleza primar? pe care o înv??ase f?când videchat.

Toate astea sunt cunoscute ?i meseria?ii, profesioni?tii adev?ra?i au fost da?i la o parte, pentru a face loc unor astfel de specimene. Rezultatele se v?d. CE ESTE MAI GRAV DINTRE TOATE SE NUME?TE BOAL? NECONTROLAT? DE MEDIC. INDIVIZII ?I INDIVIDELE DE CARE VORBEAM CHIAR CRED C? MERIT? FUNC?IILE RESPECTIVE.
Pân? la urm? ar fi de în?eles s? te târ??ti printr-o ?coal? sperând c? o s? g?se?ti un loc de munc? mai c?ldu?, dar când ?tii c? bubui de prost ?i ai impresia c? e?ti mai de?tept decât al?ii asta este de domeniul medical.

SCRIU DE ANI DE ZILE NEGATIV LA ADRESA UNOR AC?IUNI ALE PRIMARULUI FLORIN CÂRCIUMARU ?I A PRE?EDINTELUI CONSILIULUI JUDE?EAN, ION C?LINOIU. SUNT MULTE LUCRURI CARE LI SE POT REPRO?A, ÎNS? FERE?TE-M? DOAMNE DE ?IA DIN ACELA?I PARTID CU CV-URI IMPRESIONATE CE NU MAI AU LINI?TE PENTRU A LE OB?INE FUNC?IILE. DIN URM? VIN O GR?MAD? DE N?ROJI CU DIPLOME CARE AU LIPIT MAI IERI AFI?E, IAR MÂINE O S? NE SPUN? C? MERIT? O FUNC?IE IMPORTANT?, FIINDC? PÂN? AZI AU FOST NUMI?I POLITIC LA CONDUCEREA UNOR INSTITU?II.

05.04.2014. 22:00


ION 08.04.2014. 10:41

miria85@yahoo.com 07.04.2014. 15:26

Oana 07.04.2014. 15:16

Ion 07.04.2014. 15:15

Dana 07.04.2014. 15:14

Ovidiu 07.04.2014. 10:36

ANTONETA 07.04.2014. 10:32

JEAN 06.04.2014. 15:17

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password