Năluci ce cer libertatea de a avea o pâine…

Nu ?tiu ce dracu m-a apucat ?i zilele trecute am c?utat pe internet imagini cu cel care a cântat în 1990 Imnul Golanilor, în Balconul de la Pia?a Universt??ii, Cristi Pa?uru…
O s? zice?i c? sunt diliu r?u de tot, c? lumea moare de foame ?i eu ascult cântecele golanilor care au f?cut „atâta mizerie“ în Bucure?ti, iar minerii au reu?it s? construiasc? în doar câteva zile o „capital? european?“.

Culmea, imediat ce am scris numele Cristian Pa?uru a ap?rut un clip filmat tocmai la înmormântarea sa… Interiorul unei biserici, un sicriu, o mân? de oameni în jurul mortului, lumân?ri aprinse ?i un pop?. Nimic neobi?nuit pân? acum. La un moment dat mâna de oameni din jurul mortului începe s? cânte celebrul Imn al Golanilor a?a cum o f?cea Pa?uru în prim?vara-vara lui 1990. Terifiant! Înlemnesc când ?i preotul începe s? fredoneze laolalt? de cei care nu cereau atunci decât s? mergem ?i noi pe calea Poloniei, Cehiei ?i a Ungariei, s? l?s?m deoparte trecutul pentru a putea avea viitor.

Printre „protestatarii“ care nu-i cânt? mortului un cântec în biseric?, ci, în fapt, ridic? o rug? c?tre Dumnezeu din casa Lui de pe p?mânt, îl v?d ?i pe Gore Cartianu, gorjeanul nostru de prin presa central?. Pa?uru e mort, popa strig? din to?i r?runchii: „Mai bine mort, decât comunist!“ ?i în final n?lucile se întorc iar??i în Pia?a Universit??ii ?i, auirea, în toat? ?ara, acolo unde, prin beciurile mili?iei, prin pu?c?rii nenorocite, pe str?zi omorâ?i de gloan?e spiritele mor?ilor care ne-au vrut bine, riscându-?i ei via?a, se întorc ?i ce v?d…

Pe când Pa?uru cânta în 1990 noi urlam c? nu ne vindem ?ara, îns?, ?ara a ajuns în mâinile LOR. Cine sunt ei? E simplu… Strigam „f?r? comuni?ti!“, „Jos comunismul!“ ?i la conducerea ??rii l-am pus pe Ion Iliescu, care la aceea vreme era un comunist de mâna a treia. Acum vrem s?-l punem lider de sindicat pe Ion Ru?e?, cel care pân? în urm? cu câteva luni se îmbuiba din plin ?i de la sindicate ?i, cu ceva timp în urm? de la Parlament.

N?lucile minerilor mor?i, iar??i n-au pace! Nu pot s? aib?, pentru c? observ? cum ele ne-au vrut binele, iar noi ne-am f?cut r?u. Libertatea la noi este zero… La nivel de Gorj nimeni nu are curaj s? finan?eze serios o publica?ie care deranjeaz? pe mai marii zilei. Oamenii simpli au ajuns s? se team? s? înjure nedrepatatea ?i s?r?cia mai r?u ca pe vremea lui Ceau?escu, pentru c? sunt o gr?mad? de hiene care latr? pe la u?ile barosanilor. Am ajuns atât de îngr?di?i încât nu avem voie s? ne declar?m nemul?umi?i de serviciu, de condi?iile de munc?, de salariu, pentru c? ?eful e dintr-un partid sau altul ?i risc?m s? r?mânem pe drumuri. Care-i diferen?a între dictatur? ?i ceea ce tr?im?

Suntem îngenunchia?i la propriu, unii cred c? ne pot pune lan?uri ?i lac?te pe suflete, dar n?lucile libert??ii nu îi las? ?i, poate de aceea, au inventat ?i internetul, unde informa?ia înc? mai poate circula. Aten?ie mare, am spus ÎNC?!
Zic unii c? Poant? acesta care ne conduce ar face bine s? reduc? ratele românilor, pentru c?, vezi Doamne, banii oricum s? duc c?tre b?ncile mam? de prin occident ?i c? restul de bani ar putea aduce o cre?tere economic? prin consumul pe care ?i l-ar permite românii.
Le respect p?rerea, pentru c? ?i eu sunt o n?luc? ce, întâmpl?tor sau nu, m-am întors de dou? ori dintre mor?i ?i m? întreb unde ar vrea ?ia de?tep?i s? mearg? banii? Nu la ?ia care i-au împrumutat, deci prin Germania, prin Fran?a ?i aiurea? În privin?a cre?terii economice prin consum sunt s?tul ?i îmi iese pe nas ?i acum atâta de?tept?ciune economic?.

Nu am uitat înc? marea cre?tere economic? ce a avut loc în urma sutelor de mii de credite acordate cu buletinul. Asta da libertate, asta da cre?tere economic?, ??tia da speciali?ti în economie! ?i-au cump?rat o gr?mad? de nerozi ma?ini, plasme, de?i locuiau în chirii, iar acum statul, în scop electoral, îi oblig? pe românii cump?ta?i s? suporte figurile ?i fi?ele unora care ast?zi nu mai au nici bani de benzin?.
Dac? tot e libertate propun s? se taie datoriile ?i de pe caietele cârciumilor din cartier, ca s? simt? ?i ultimul be?iv c? ni se îndreapt? traiul. Pân? una, alta poate face?i rost ?i de adresele unor curve ce presteaz? pe credit, pentru c? am câ?iva b?trâni prin zon? ce au ?i ei fanteziile lor. Pentru asta au murit românii prin temni?e, pe la canale, pe str?zile însângerate ale lui Decembrie 1989, în triunghiul terorii de la TNB, Roman?, Universit??ii?
Crede?i sau nu, n?lucile lor s-au întors ?i, bag de seam?, c? se organizeaz? pentru lupt?. Cum le mai omorâ?i înc? o dat?? De împu?cat nu pot fi împu?cate, de case n-au nevoie, de serviciu nici atât ?i nu doresc decât s? vad? c? urma?ii pentru care au murit au libertatea de a avea o pâine.

P.S. 1
– Îmi doresc ca materialul acesta s? fie citit de cel mult 100 de gorjeni, iar 50 dintre ei s? îl simt? suflete?te. Ar fi de ajuns pentru mine ?i cred c? ?i pentru cei dragi mie.

P.S. 2
– Îi mul?umesc cititorului B.?. Este adev?rat c? în urm? cu câ?iva ani, pân? în 2012, în vreme ce realizam o emisiune la TV Sud diminea?a de la 08:15, la concuren?? cu toate matinalele centrale primeam 30-40 de mesaje de la dragii mei telespectatori din tot jude?ul.
M? bucur de reîntâlnire, poate ne strângem iar??i „spate în spate“ cum eram înainte de a fi trântit la podea de boal?. Deocamdat? nu am proiecte pentru emisiuni la TV, de?i, am mai spus-o am avut o ofert?. Toate la timpul lor, haide?i s? ne strângem iar??i!

07.02.2014. 23:34


Clau 10.02.2014. 11:26

DORIANA 10.02.2014. 11:14

Maria 10.02.2014. 11:13

madalina78@yahoo.com 10.02.2014. 10:12

JEAN 10.02.2014. 06:39

Adrian 09.02.2014. 20:33

DRAGHICI 09.02.2014. 20:09

OVIDIU 09.02.2014. 20:07

MADALINA 09.02.2014. 20:04

Antoneta 09.02.2014. 20:00

Ady 09.02.2014. 19:57

doru 09.02.2014. 14:35

olguta 09.02.2014. 13:57

pinki 09.02.2014. 12:49

scchimbul de noapte 09.02.2014. 06:30

Andrei 09.02.2014. 05:28

geo 09.02.2014. 00:45

vali 08.02.2014. 19:43

Claudiu 08.02.2014. 15:34

manu 08.02.2014. 13:13

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password