Morţii cu morţii, vii cu morţii

„Vii cu vii, mor?ii cu mor?ii” e o expresie destul de cunoscut? care, luat? ca atare, vorbe?te despre o separa?ie clar? între dou? lumi: lumea celor mor?i ?i lumea celor vii. Desigur, substratul face referire la rela?iile interumane ?i, de fapt, replica „Vii cu vii, mor?ii cu mor?ii” este utilizat? în acest sens.

Adic?, ce a fost a fost, ce a trecut r?mâne la timpul trecut ?i via?a merge mai departe. Nu are rost s? te cramponezi de o rela?ie, s? te legi de un trecut sau de o situa?ie care nu î?i mai poate aduce nimic bun. Cam ?sta ar fi mesajul ?i cam în sensul ?sta este folosit? de sute de ani expresia „Vii cu vii, mor?ii cu mor?ii”.

?i practica ?i teoria ne arat? c? exist? totu?i un moment în care revolu?ia r?stoarn? paradigma, înlocuit? cu o alta ale c?rei valen?e erau încifrate în banalitatea primeia. Via?a te înva?? s? nu tragi niciodat? adânc aer în piept ?i s? spui c? ai sc?pat de ce era mai r?u ?i c? lucrurile s-au aranjat de aici înainte ?i nu mai are ce s? te surprind?…Vorba aia „Vii cu vii, mor?ii cu mor?ii”: am trecut prin ele, suntem un?i cu toate alifiile, ?tim ce e aia o revolu?ie, recunoa?tem caracteristicile haosului ?i nu ne mai place ordinea. Mai ales dac? nu am cunoscut-o niciodat?.

Oare a mai surprins pe cineva ?tirea despre moartea minerilor de la Petrila? Via?a merge mai departe, pentru c? nimic nu ne mai poate surprinde pe noi, cei care ne tr?im via?a la televizor. Aceia?i mor?i ca în anii trecu?i. Acelea?i arsuri, acelea?i salopete arse, familii, copii, neveste disperate la ore de maxim? audien??. Nimic nu s-a schimbat, în mod paradoxal, de?i e vorba de alt? ?tire, de alt? loca?ie, de alte persoanje, de alte nume. Prezentatoarea e aceea?i, muzica la fel însp?imânt?, „filmul groazei” e întrerupt, periodic, de pauze lungi de publicitate.

Ce poate fi mai bun între dou? relat?ri despre „comisia care ancheteaz? exploziile”, cum spunea un reporter al Pro tv, trimis „la fa?a locului”, decât un iaurt sau un vin care nu expir? niciodat? sau o marmot?, care, de?i ?omer?, înc? mai sper? ca cineva s? îi cumpere ciocolata?

Parc? aerul e altul, mini?tri sunt al?ii, premierul altul, problemele îns? par acelea?i, decorul asem?n?tor, gazul care a explodat e la fel de „uciga? ?i nemilos”. Înspre sear?, „cea mai bun? televiziune de ?tiri din România”, probabil c? sunt vreo dou?-trei cele mai bune din România, anun?? deci c? autorit??ile î?i încep mar?ul spre „gazul nemilos ?i crunt”. Afl?m în continuare despre „abominabilul gaz, tragica moarte, marea jale din Vale, mineritul în lacrimi, condi?iile inumane, fa?a locului, autorit??ile care au declan?at o…, din nou despre comisia care ancheteaz? exploziile, tragedia din Valea Jiului, pre?edintele Traian B?sescu, sosit în grab? la fa?a locului, dar nu a dorit s? stea de vorb? cu presa, r?ni?ii care au fost transporta?i cu o ambulan??, desp?gubirile de rigoare pentru familiile r?mase, crima f?r? criminal”, etc.

La aceea?i fa?? a locului sosesc pe rând ministrul de interne, ministrul economiei ?i finan?elor, B?sescu sosise deja cu un elicopter militar, medici din toat? ?ara ?i mai târziu procurori din jude?ele învecinate.

Televiziunile suplimenteaz? num?rul reporterilor ?i cameramanilor „la fa?a locului”, iar ace?tia înjur? clipa în care nu ?i-au cump?rat o c?ciul? pe drum, c? în Vale e frig ca dracu’! O pâine nu se câ?tig? a?a de u?or. Toat? lumea din Petrila a ie?it în fa?a blocurilor, pentru c? ochii lumii sunt a?inti?i din nou spre ei. Televiziunea face minuni ?i transmite de peste tot s?r?cia în stare pur?, moartea în starea ei cea mai acut?. Moarte live, lacrimi live, mesaje live.

Care politician ajunge mai live „la fa?a locului”? Cine este primul? A cui moac? se vede prima în prime-time? A lui B?sescu, pentru c? a ajuns „la fa?a locului” cu un elicopter militar! Premierul T?riceanu nu pierde teren ?i a doua zi merge de asemenea „la fa?a locului” cu o armat? func?ion?reasc?, în încercarea de a ancheta probabil ?i de asemenea exploziile ?i de a afla de la acestea ce au avut cu bie?ii ortaci.

De la ceruri ace?tia din urm? se întreab? în ce ?ar? au tr?it, dac? de fiecare dat? cineva sau cine trebuie se intereseaz? de ei ?i de soarta lor, abia dup? ce au murit? Dar vorba aia „Vii cu vii, mor?ii cu mor?ii”, nu-i a?a? Cine mai poate învia un mort?

Televiziunile continu? transmisiunile de „la fa?a locului” ?i telefoanele zbârn?ie c?tre „speciali?ti, exper?i ?i anali?ti”. Unii se mai strecoar? pe sub camerele de luat vederi ?i dau fuga în sudiourile de la Bucure?ti, „pentru a relata în calitate de cunosc?tori” despre „tragicul eveniment” ?i „cumplitele condi?ii din subteran”.

Cosmin Popescu transpir? la camere ?i le explic? telespectatorilor norma juridic? aplicat? la explozie. Nimeni nu îl întreab? pe unde candideaz? ?i de ce apare, sub nasul CNA, f?r? s? sufle o vorb? despre faptul c? pe sub c?ma?? poart? maieu portocalii?!

Pedeli?tii ?i pesedi?tii î?i unesc glasurile ?i nuan?eaz?, în cor, nenorocirile sistemului ?i demasc? R?ul. Condescu acuz?, Patromin Grebl? acuz?. Vii apar parc? mai vii decât oricând ?i fe?ele lor umplu tot ecranul durerii noastre.

Pân? la urm?, pe ei trebuie s? îi vedem! Pe mor?i cine îi mai poate învia? Vorba aia „Vii cu vii, mor?ii cu mor?ii”. ?i pân? la urm?, un mort nu poate candida, dar un viu da, ?i un viu în?elege poate cel mai bine drama prin care trece un om mort, c? cel mort e mort ?i nu mai are treaba cu via?a.

Logic, nu!? De ce s? nu profite un pic de aceste reflectoare îndreptate spre gura pu?ului, salv?ri, salvatori ?i neveste disperate? Doar un candidat candideaz? o dat? la patru ani, un mort moare o dat?…Probabil c? mai mul?i români mor în accidente rutiere, decât în str?fundul p?mântului.

Probabil c? politicienii nu au aflat acest lucru, s?-i vedem cum explic? „de la fa?a locului” despre impactul Loganului cu pluta sau zborul bolidului în apele înghe?ate ale râului. Vorba aia, „Mor?ii cu mor?ii, vii cu mor?ii”. Uite a?a se r?stoarn? o paradigm?!

Dinu GROPARU

18.11.2008. 19:54


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password