Morega se contrează cu „aliatul” Călinoiu

Morega se contreaz? cu „aliatul” C?linoiuDan Ilie Morega îi bate obrazul lui Ion C?linoiu pe motiv de neonorare a unor promisiuni, de?i la alegerile de formare a noului Consiliu Jude?ean liberali ?i social-democra?ii s-au aliat pentru a prelua toate posturile de conducere. Liderul PNL Gorj declara atunci c? a condi?ionat colaborarea cu PSD de realizarea anumitor promisiuni pe care el le-a f?cut în campania electoral?. Acesta afirm? acum c? dezam?girea sa cea mai mare este aceea c? Ion C?linoiu nu mai spune nimic despre Agen?ia de Dezvoltare Social? ?i Economic? a jude?ului.

Morega îl critic? pe ?eful Consiliului Jude?ean ?i pentru strategiile pe care le-a adoptat pân? acum pentru dezvoltarea jude?ului, liderul liberal sus?inând c? a dorit s? se documenteze din strategiile lui C?linoiu ?i nu a g?sit nimic util în con?inutul acestora. Morega se contreaz? cu „aliatul” C?linoiuLiderul PNL Gorj afirm? c?, în acest context, dup? ce va ajunge deputat, va înfiin?a propriile agen?ii de dezvoltare a colegiilor electorale din jude?, fiecare candidat al liberalilor urmând s? aib? în platforma sa program o asemenea promisiune. Viitorii func?ionari î?i vor primi salariile nu se ?tie exact de unde, pre?edintele liberalilor dând asigur?ri c? aceasta nu este o problem? deosebit?.

Morega mai are o disput? cu Ion C?linoiu pe care îl suspecteaz? de faptul c? toamna aceasta se va l?uda cu aducerea în jude? a 20 de milioane de lei noi pentru asfaltarea unor drumuri jude?ene ?i comunale. Liderul PNL Gorj spune c? liberalii sunt cei care au f?cut lobby-ul necesar pentru alocarea fondurilor respective în jude?, Morega spunând îns? c? are toat? convingerea c? pân? la alegeri C?linoiu va profita de situa?ie ?i, împreun? cu colegii s?i din PSD, se va l?uda c? a adus fonduri pentru drumurile din jude?.

08.10.2008. 06:10


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password