Morega sare la gâtul lui Călinoiu, dar bagă „în rahat“ medicii

Cunoscutul politician Dan Ilie Morega a ie?it, s?pt?mâna trecut?, cu acuza?ii grave la adresa lui Ion C?linoiu, pre?edintele CJ Gorj, repro?ându-i starea dezastruoas? în care se afl? cea mai mare unitate spitaliceasc? a Gorjului.
Morega a început s? enumere toate nenorocirile din spital, necazuri cu care medicii ?i pacien?ii se confrunt? de ani de zile, dar, încercând s? arunce pietroaiele în gr?dina lui C?linoiu a aruncat bolovanii în gr?dina de zarzavat a medicilor.

Prin enumerarea atâtor neregului ?i lipsuri de neimaginat existente în Spitalul Jude?ean Târgu-Jiu, Dan Ilie Morega nu a f?cut altceva decât ca, indirect, s?-i fac? p?rta?i ?i pe medici la dezastrul din unitatea spitaliceasc?. Popula?ia se întreab? de ce pân? în prezent medicii nu au f?cut scandal când au întâmpinat greut??i în desf??urarea meseriei, nu au protestat în momentul în care au constatat c?, efectiv, aparatura ?i condi?iile din spital te determin? s? faci gre?eli care pot duce la pierderea unei vie?i.

Opinia public? a r?mas consternat? de situa?ia din spital ?i nu poate în?elege de ce medicii au ascuns starea de fapt real? din institu?ie, punând astfel în pericol vie?ile oamenilor care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

• Mihaela C?R??EL

Foto:realitatea.net

17.01.2014. 23:36


JEAN 21.01.2014. 02:27

Alin 20.01.2014. 05:08

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password