Morega crede ca unii PNL-işti si-au dovedit competenţa


Chiar dac? liberalii nu mai sunt la putere, liderul PNL, Dan Ilie Morega, înc? sper? ca nu to?i membrii s?i de partid cu func?ii publice de conducere s? fie schimba?i în perioada imediat urm?toare.

Acesta a subliniat, la finalul anului trecut, c? o mare parte dintre membrii de partid ?i-au dovedit competen?a în func?iile ocupate, lucru de care partidele ajunse acum la guvernare ar trebui s? ?in? cont.

Cel care nu a corespuns cerin?elor lui Morega este îns? directorul Direc?iei pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? (DADR) Gorj, Petre Tomoiu, cel care l-a tr?dat pe ?eful liberalilor în dosarul ,,bani pentru partid”.

Tomoiu – singurul care ar trebui schimbat


?eful liberalilor gorjeni, Dan Ilie Morega, a anun?at astfel c? o parte a conduc?torilor de institu?ii publice, simpatizan?i ori membrii PNL, ar trebui men?inu?i pe posturi chiar dac? ministerele de care apar?in sunt conduse acum de social-democra?i ori de democra?i-liberali.

Singurul liberal pe care Morega îl vede schimbat pentru c? nu ?i-a dovedit competen?a este Petre Tomoiu, directorul executiv al DADR Gorj. Refuzând s? ofere prea multe detalii în leg?tur? cu nesprijinirea lui Tomoiu, Morega a declarat doar c? singurul liberal bun din aceast? direc?ie este directorul adjunct, Virgil Dr?gu?in.

Sup?rarea lui Morega pe Tomoiu se trage îns? de la cunoscutul scandal ,,bani pentru partid”, directorul DADR Gorj fiind singurul care a refuzat atunci s? achite ce i-a cerut ?eful de partid. Tot Tomoiu a fost cel care acuza sistemul ini?iat de Dan Ilie Morega, men?ionând c? a refuzat s? cotizeze la bugetul PNL.

,,Înregistrarea este real? iar lucrurile s-au petrecut întocmai. Din vistieria institu?iei nu puteam s? facem dona?ii, pentru c? institu?iile publice nu au voie s? fac? acest lucru. Morega ne spunea sa aducem bani. Presiunile erau atât de mari, încât nu mai aveai ce sa faci. Eu nu am vrut sa particip la aceasta ac?iune, dar am în?eles c? un director adjunct a dus bani“, declara în martie Tomoiu.

Competen?ii lui Morega

Morega îi vede îns? competen?i, pentru a r?mâne pe func?ii, pe Lauren?iu Ciurel, directorul general al Complexului Energetic Rovinari ?i pe echipa de conducere dar ?i pe Marian Mo?ocu, directorul CE Turceni ?i pe membrii echipei de conducere de aici. De asemenea, competent este în opinia lui Morega ?i directorul SNLO, Eugen Davidoiu, to?i trei nefiind membrii PNL.

În ce prive?te ?efii de institu?ii liberali, Morega crede c? ar merita s? r?mân? în func?ii, inspectorul general al I?J, Dorin Ta?c?u, ?eful Direc?iei Generale a Finan?elor Publice, Gheorghe Paraschivu, ?i comisarul ?ef al G?rzi Financiare, Traian Iana. Profesionist? în activitatea sa s-a dovedit ?i ?efa OJPC Gorj, Mihaela R?ducanu.

ANAMARIA STOICA

05.01.2009. 18:15


ioan 06.01.2009. 16:03

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password