Morega – bomba cu ceas de la Ministerul Muncii

Pre?edintele PNL Gorj, Dan Ilie Morega, se afl? la originea unui scandal al c?rui subiect este Paul P?curaru, ministrul muncii, familiei ?i egalit??ii de ?anse


Pre?edintele PNL Gorj, Dan Ilie Morega, se afl? la originea unui scandal al c?rui subiect este Paul P?curaru, ministrul muncii, familiei ?i egalit??ii de ?anse.Ministrul muncii, Paul P?curaru este cercetat sub acuza?ia de luare de mit? de c?tre procurorii Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie. Într-o emisiune televizat? a postului central Realitatea TV, ministrul P?curaru a recunoscut c? liderul PNL Gorj, Dan Ilie Morega i-a cerut mai multe favoruri. Acestea vizau numirea în func?ii în institu?ii descentralizate a unor persoane agreeate de liberali. Ministrul a adus vorba ?i despte deputatul Pantelimon Manta, dar ?i despre faptul c? prime?te zilnic telefoane din partea pre?edin?ilor de filiale din România, sus?inând c? „to?i vor câte ceva“.


Dan Ilie Morega nu ar fi sunat decât de dou?-trei ori, îns? pentru favorurile care i-au fost cerute ministrul nu a primit vreun ban sau alte foloase. „Domnul Morega mi-a dat telefon s?-mi spun? pe cine s? sus?inem în institu?iile descentralizate ale ministerului. Eu nu cunosc îns? acest subiect: exist? o direc?ie, o comisie în minister care se ocup? de acest lucru…Pot s? dau ?i un caz concludent. Exemplul unui domn deputat PD, Manta, care a plecat din PD ?i a venit în PNL ?i domnul Morega m-a rugat de fratele lui c? nu ?tiu ce s? se întâmple.

De dou?-trei ori m-a rugat, dar, aten?ie, f?r? ca eu s? pretind ceva, f?r? ca eu s? doresc ceva…Am vorbit cu dânsul, f?r? ca s? existe vreun folos pentru mine. P?i ce înseamn? luarea de mit?? C? eu am condi?ionat un serviciu, de ob?inerea unui folos personal! Adic? eu am cerut ceva ca s? fac dânsului altceva – inexistent subiectul. Eu nu am cerut nimic: zero lei, zero bani! Domnul Morega e pre?edinte de filial?, sunt 40 în ?ar?. To?i vor câte ceva. Eu am senza?ia c? este vorba de ni?te telefoane ascultate, ori eu nu aveam calitatea s? se fac? a?a ceva. Între mine ?i domnul Morega sunt zero leg?turi de interese. Indiferent de ce a f?cut acolo, eu nu am nicio leg?tur?“, a afirmat ministrul Paul P?curaru. Pantelimon Manta a recunoscut faptul c? a intervenit la ministrul P?curaru pentru a-i demonstra c? unul dintre candida?ii pentru postul de inspector-?ef al ITM Gorj este incompatibil. Vizat a fost inspectorul Curc?, cel care a candidat pentru postul pentru care lupta ?i George Romanescu, fratele deputatului Romanescu: „Este vorba de o hârtie cu incompatibilitatea particip?rii la concurs a inspectorului Curc?.

Era incompatibilitate ?i vroiam s? îi demonstrez pe lege ministrului. Morega m-a rugat s? îi explic ca jurist, dar pân? la urm? tot a primit-o la concurs. Pân? la urm? s-a rezolvat, c? nu a luat concursul“, a declarat deputatul Manta.

„Am avut discu?ii telefonice“


Liberalul Dan Ilie Morega recunoa?te c? l-a sunat pe colegul s?u de partid de la ministerul muncii, dar numai cu scopul de a rezolva situa?ia incert? în care se g?sea Inspectoratul Teritorial de munc? Gorj: „La ITM a fost un scandal timp de doi ani de zile, legat de sediu ?i de conducere. În acest context, plecând de la premisa c? Romanescu George era nominalizat de Institu?ia Prefectului pentru ITM, am avut o discu?ie cu colegii de partid ?i cu deputa?ii Manta ?i Romanescu.

S? c?ut?m o solu?ie, s? rezolv?m problema aceasta! Am zis ca ori domnul C?runtu(ex-inspector ?ef n.r.), ori domnul Romanescu s? fie interimar, pân? la concurs. Dup? discu?ia cu domnul P?curar, care ?tia c? domnul C?runtu are ceva plângeri, a r?mas solu?ia Romanescu. Am avut discu?ii telefonice în care am insistat de dou?-trei ori s? se rezolve situa?ia. George Romanescu nu are adeziune la noi ?i este membru al PD. Am f?cut trafic de influen??, dac? am avut ca scop s? pun institu?ia în normalitate? I-am f?cut ?i lui Moro?anu de la ASP o recomandare la ministrul Nicol?escu.“, a declarat Dan Ilie Morega. Acesta este cercetat de Direc?ia Na?ional? Anticorup?ie în dosarul „Bani pentru partid“, fiind acuzat c? a cerut ?efilor de institu?ii descentralizate bani pentru alegerile europarlamentare. Procurorii anticorup?ie au declan?at urm?rirea penal? împotriva lui Morega, în urm? cu mai multe luni, dosarul fiind aproape de finalizare.

Luca Marinescu

26.09.2007. 06:22


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password