Monoxidul de carbon a băgat 11 fraţi în spital

Nu mai pu?in de 11 copii dintr-o familie numeroas? din Gorj au ajuns duminic? noaptea la spitalul jude?ean Târgu Jiu, dup? ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon provenit de la un generator electric, starea lor de s?n?tate fiind bun?. Micu?ii provin din familia Giugelea din comuna B?le?ti, familie care are 13 copii, cel mai mic având 6 luni. Ace?tia locuiesc într-o cas? izolat?, la câ?iva kilometri distan?? de Târgu Jiu, f?r? surs? de energie sau ap? potabil?, o parte din cas? fiind ridicat? în cursul anului cu dona?ii f?cute de omul de afaceri Irinel Columbeanu.

Cornelia Giugelea, mama celor 13 copii, a fost cea care a sunat la 112 ?i a solicitat o ambulan??. Un echipaj s-a deplasat de urgen?? la fa?a locului, îns? s-a împotmolit în n?molul de pe terenurile agricole ce trebuiau str?b?tute pân? la locuin?a unde se aflau copii. Serviciul Jude?ean de Ambulan?? a trimis în scurt timp o ma?in? cu trac?iune integral?, care a reu?it s? ajung? pân? lâng? casa familiei Giugelea, câ?iva s?teni venind ?i ei acolo pentru a vedea ce s-a întâmplat.

Un num?r de 11 minori au necesitat transportul la spital, cu to?ii fiind interna?i duminic? noaptea la sec?ia pediatrie a spitalului jude?ean Târgu Jiu, medicii de aici dând asigur?ri c? niciunul nu este în stare grav?.

„Vor fi sub supravegherea noastr? pentru 24 de ore, mai ales c? au venit singuri, mama lor fiind ?i ea internat? odat? cu ei, dar pe o alt? sec?ie. Tat?l lor a r?mas acas? cu ceilal?i doi copii care nu au fost afecta?i, cei care au avut de suferit de pe urma intoxic?rii cu monoxid de carbon prezentând cefalee ?i st?ri de vom? în momentul în care a ajuns echipajul de ambulan?? la ei. Vor fi bine îns? cu to?ii”, a men?ionat dr Elena Popescu, din cadrul sec?iei pediatrie.  Copii au fost externa?i luni dup?-amiaz?, starea lor de s?n?tate fiind una bun?.G.C.

17.12.2008. 04:53


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password