Mizeria de pe planeta lui Sarcină


În urma unor sesiz?ri telefonice, venite de la locatarii din zona CAM, începem o anchet?. Ne-am deplasat la fa?a locului pentru a constata dac? sunt reale plângerile cet??enilor. Peisajul este dezolant. Câinii vagabonzi sar pe trec?tori, iar mirosul greu de metal î?i umple n?rile. De?i în zon? sunt sute de locuin?e ticsite cu familii de târgujieni, în loc de parcuri sau locuri de joac? pentru copii, g?sim un uria? cimitir de ma?ini.
Autorit??ile au spus ca habar n-au ce se întâmpl? ?i spun c? sunt legate de mâini ?i de picioare, fiindc? este vorba de proprietate privat?. Prim?ria, Garda de Mediu sau Agen?ia de Protec?ie a Mediului Gorj au ochelarii spar?i când vine vorba despre “cimitirul” lui Sarcin?. Cu alte cuvinte, dac? e?ti pui de ?mecher cu nevast? procuror, de?ii un teren în Târgu-Jiu po?i face ce vrei. Po?i cultiva de exemplu chiar ?i canabis c? nu te deranjeaz? nimeni.

Cronicu?a unei demisii

De?i e var? ?i e cald, geamurile apartamentelor din vecin?tatea depozitului de ma?ini dezafectate din zona CAM Tâgu Jiu sunt închise. Activitatea desf??urat? de oamenii lui Tati (cum îi spun apropia?ii miliardarului Nicolae Sarcin?) “în cimitirul de ma?ini” dintre blocuri, a l?sat locatarii f?r? suflare la propriu. Nu po?i vedea ce se petrece în spatele gardului înalt de vreo 3 metri de lâng? blocurile ANL, de unde r?zbat zgomote metalice de polizoare, freze, ciocane, table îndoite.
Cei care locuiesc la etajele superioare au parte de un peisaj macabru. Din loc în loc, gardul este întrerupt de por?i metalice mâncate de rugin? aparent nep?zite. Un loc uitat de Dumnezeu ?i de Prim?rie, f?r? nume de strad?, num?r sau firm?. La câ?iva pa?i, blocuri. Familii, femei, b?rba?i, copii. Locatarii se feresc s? vorbeasc? despre zona împrejmuit?. Unii spun c? este a lui Sarcin?.
“Care Sarcin? ?”, întreb?m noi.
“?la cu Succces !”, spuse doamna de la trei ?i închise repede fereastra.

„Cimitirul” nu e cimitir

Facem un ocol mare ?i în drum spre gospod?ria agricol? a Penitenciarului Târgu Jiu g?sim via??. Este poarta “cimitirului” Succes. În prag, trei-patru burto?i plictisi?i de via?? ?i îmbr?ca?i cu salopete jegoase se zgâiesc la noi.
“Ce strad? ?i ce num?r este aici ?”, întreb?m în lipsa oric?rei informa?ii afi?ate.
“Nu ?tiu”, ne r?spunde unul dintre burto?i. Mira?i c? oamenii muncii nu ?tiu pe ce strad? se g?se?te locul lor de munc? îi întreb?m al cui este cimitirul.

“Al lu’ domnu’ Sarcin?. Succes.”, spuse unul dintre ei cu mândrie. Neoficial, am aflat c? ce se g?se?te pe str?zile Lotrului / Hidrocentralei ?i este denumit „cimitir de ma?ini”. De fapt ar trebui s? fie un „parc auto”. Din p?cate, dup? cum se poate vedea din fotografii, ma?inile ?i utilajele depozitate nu mai sunt demult func?ionale. Majoritatea, sunt transportate cu platforme motorizate, pentru c? nu au ro?i sau motoare. Oamenii de afaceri spun c? în perioad? de criz?, este o adev?rat? crim? s? ?ii bani imobiliza?i în rable ruginite. În cimitirul de ma?ini al lui Tati sunt ?inute sute de tone de fier vechi ruginit din motive pe care numai proprietarul le cunoa?te ?i banca ce-l crediteaz? în casacad?. Cimitirul s-a extins ?i în afara perimetrului. Pe latura dreapt? a drumului c?tre penitenciar zac aruncate mai multe autobuze ruginite inscrip?ionate cu Succes.

Despre autorit??i, numai de bine. Prim?ria Municipiului Târgu Jiu nu auzise de cimitirul lui Sarcin?, iar ?efii G?rzii de Mediu erau în concediu. ?i pe la Agen?ia de Protec?ie a Mediului b?tea vântul.
“V? spun c? nu cred s? fi f?cut cineva vreun control în zon?”, ne spuse cu juma’ de gur? una dintre angajate. Edilul ?ef al municipiului Florin Cârciumaru avea rezerve când venea vorba despre aventura afaceristului Sarcin? în zona CAM. Este prea ocupat s? dea cu lac centrul ora?ului Târgu Jiu, în zona Lotrului nu prea calca. Acolo este alt? planet?.

În cele din urm?, prim?ria ne-a înaintat un r?spuns :

“În urma cererii depuse la Prim?ria Municipiului Tg-Jiu, înregistrat? sub num?rul de mai sus, v? facem cunoscut c? în eviden?ele Prim?riei Tg-Jiu se afl? autoriza?ia de construc?ie nr. 599/2007 pentru împrejmuire teren în strada Hidrocentralei a S.C. Succes NIC COM S.R.L.
Nu exist? autoriza?ie de func?ionare pentru loca?ia respectiv?.”

Mai bine f?cea locuri de joac? pentru copii

Oamenii sunt vizibil deranja?i de prezen?a rablelor ruginite lâng? blocurile lor, dar se tem s? î?i exprime public nemul?umirile. Cu mare fereal?, sus?in c? pe terenurile respective s-ar fi putut face altceva. Chiar au câteva idei de amenajare. Locatarii ?tiu c? este vorba despre o proprietate privat? ?i c? cel ce o de?ine este singurul care poate s? schimbe soarta amplasamentului.

„De deranjat nu m? deranjeaz?, la propriu. Dar nu-mi place aspectul acestui depozit de utilaje ?i ma?ini grele. E total inestetic, mai ales pentru c? amplasamentul e foarte aproape de blocuri; eu cred c? ar trebui duse la fier vechi, iar aici s? fie amenajat un parc pentru copii sau orice altceva, numai ce e acum nu. Deschizi geamul ?i ce vezi ? Fel de fel de utilaje ?i fiare ruginite. Problema e ?i cu dimensiunea acestui „parc auto” pentru c?, dup? cum vede?i, ocup? destul de mult spa?iu. Ar putea s? le mute dincolo de strad? ?i s? elibereze partea de lâng? blocuri”, spunea un locatar al blocului de lâng? depozitul de utilaje.

Al?i cet??eni din zona CAM sunt revolta?i dar neputincio?i. Familile lor sunt obligate s? suporte zilnic via?a din preajma „cimitirului de ma?ini”. Se tem pentru s?natatea copiilor.
„E imposibil s?-?i plac? ce se vede aici. E proprietate privat? din câte ?tiu eu ?i noi nu putem s? facem altceva decât s? ne d?m cu p?rerea. Nu e frumos, nici s?n?tos. Când bate vântul se ridic? mult praf ?i nu e deloc pl?cut. Dac? m? întreba?i pe mine ce a? face aici, v? pot spune c? potrivit mi s-ar p?rea un complex comercial de mari dimensiuni, cât s-ajung? la tot cartierul. A?a am sc?pa de probleme ?i toat? lumea ar fi fericit?. L-ar putea construi chiar Nicu Sarcin?”, spun ei.

Cine se pune cu Sarcin? ?

Despre Nicolae Sarcin?, omul de afaceri care de?ine terenurile din zona Lotrului / Hidrocentralei ?i utilajele depozitate pe ele se pot spune multe. Presa a descoperit recent c?, în vara anului 2010, portocalii îi d?deau un contract baban de aproape 6 milioane de lei noi de la falimentara CET Rovinari. În plin? criz?, când angaja?ii complexului erau disponibiliza?i sau trimi?i în ?omaj tehnic, conducerea CET Rovinari închiria de la Sarcin? ma?ini de lux cu tot cu ?oferi de milioane de euro.

„V? spun eu cum s-a ajuns la situa?ia asta: omul de afaceri are aceste terenuri în proprietate ?i a depozitat aici utilaje de la TPSUD ?i ce firme mai are el. V? spun, el este un om influent ?i puternic ?i face tot ce dore?te. Dar n-ai ce face ! Cine se pune cu Sarcin? ?”, concluzioneaz? un târgujian mai în vârst?.
Am vrut s?-i spun c? miliardarul este un tip capabil ?i bazat. Are nevast? procuror. Dar omul se pierdu în scara blocului nr. 1 f?r? s? arunce vreo privire peste gardul ruginit, aflat la numai câ?iva metri de intrare. S-a obi?nuit demult cu mizeria lui Sarcin?.

Cronicu?a unei demisii

În iulie 2010, pe când eram înc? redactor ?ef la cel mai vechi cotidian din Gorj, am promovat ancheta de mai sus. În 3-4 luni de activitate în redac?ie reu?isem, cred, s? fac dintr-o fi?uic? de provincie, ziar veritabil. Îns?, interven?iile ?i ( îmi place s? cred ) presiunile la adresa patronatului ziarului în cazul “Sarcin?” au pus capac periplului meu gorjean. Articolul despre “mizeria” lui Nicolae Sarcin? nu a ap?rut. Ca urmare, i-am spus ?efului meu c? are de ales între infractori ?i jurnali?ti. Nea Bebe a ales infractorii.
Aveam s? aflu mai târziu c? în culisele scandalului s-au negociat contracte între patroni ?i alte alea… . A?a c?, dup? ce i-am pus demisia pe birou lui Bebe, m-am întâlnit cu Nicolae Sarcin? pe terasa restaurantului Vera. L-am “l?udat” intens ?i în gura mare, apoi i-am f?cut cadou legitima?ia mea de jurnalist.
“Pune-o în ram?, deasupra biroului b?iatule !”, i-am spus marelui afacerist. A în?eles oare c? mai exist? jurnali?ti pe care nu-i poate cump?ra ?
Eduard Ovidiu Ohanesian

18.10.2013. 21:49


anton 29.10.2013. 23:20

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password