Mitropolia Olteniei umblă cu fofârlica pe la Gorj


„Ziarul Gorjului“ v? prezenta s?pt?mânile trecute unul dintre cele mai importante motive pentru care Mitropolitul Olteniei, Irineu, viziteaz? foarte des jude?ul nostru.
Biserica Ortodox? de?ine zeci de mii de hectare de p?duri în Gorj, iar Mitropolia caut? s? le ob?in? într-un timp cât mai scurt de la prim?riile pe a c?ror raza teritoriala se afl?.

Mitropolitul promite crearea unor locuri de munc? prin înfiin?area unor gatere, fabrici de cherestea ?i alte mici unit??i de prelucrare a lemnului, doar, doar edilii o s? zoreasc? lucr?torii din prim?rii s? întocmeasc? mai repede titlurile de proprietate atât de râvnite de Mitropolia Olteniei. Aceea?i Mitropolie a promis o investi?ie destul de serioas? la Târgu-C?rbune?ti, investi?ie care crea câteva zeci de locuri de munc?. Preasfiin?itele fe?e au mers la primarul Mihai Mazilu ?i i-au cerut acestuia s?-i vând? 18.000 de metri p?tra?i de teren intraviran la un pre? simbolic, cu promisiunea c? pe respectiva loca?ie se va construi o unitate de prelucrare a lemnului care va crea locuri de munc? ?i o s? pl?teasc? taxe ?i impozite destul de serioase c?tre Prim?ria ora?ului C?rbune?ti.

Au trecut ani buni de când biserica a cump?rat mai pe degeaba terenul cu pricina, dar nu a construit nimic, nu a creeat niciun loc de munc?, îns?, acum suprafa?a de teren este cu acte în regul? proprietatea Mitropoliei Olteniei. Tot capii bisericii din Oltenia au grij? ca de marile s?rb?tori cre?tine s? trimit? felicit?ri special realizate oamenilor de afaceri ?i institu?iilor publice din Gorj.

• Florin IORDACHE

31.01.2014. 22:47


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password