Miştocăreală la maxim în cazul permiselor şi a doctoriţei Vodislav


Dragii mo?ului, ?ti?i cum se numesc indivizii sau individele ce pun botul la vr?jeal?? Nu, a?i r?spuns gre?it! Nu li se spune botani?ti, ci cititori de pres?, urm?ritori de programe TV sau demni cet??eni ce cred c? în Gorj Viorel Caragea ?i subalternii s?i au pornit o adev?rat? furtun?, un tsunami împotriva mafiei.
Tu, Ionele, om de?tept, ia înscrie-te la drept! F?-i, Doamne iart?-m?, ?i tu o facultate, chiar ?i acum la b?trâne?e c? toate vânz?toarele de lubeni?? ?i dansatoarele din buric au terminat în ultimii 10 ani facultatea de drept ?i unele mai au ?i tupeu s? se laude cu treaba asta, de?i cel mult fac ni?te adrese c?tre instan?? pe care le copiaz? de pe internet, ca s? nu vorbim de alte juriste ce întocmesc fi?e de protec?ia muncii, fac pe secretara 24 din 24 sau a?teapt? un loc de munc? rezonabil.

Balamuc mare a fost în cazul poli?i?tilor ?i cadrelor medicale implicate în a?a-zisul scandal al permiselor auto, dar v? asigur c? toat? treaba se va lini?ti mai curând decât crede?i ?i to?i b?ie?ii vor ie?i ferici?i din poveste. Au citit gorjena?ii la ziare ?i au privit la ?tiri la TV despre subiect de au dat în c?pial? ?i a f?cut zeama de varz? floare ?i nu o s? mai aib? cu ce s? se dreag? când o s?-?i dea seama cât de creduli sunt.

Haide?i s? revenim la eveniment. Mai multe cadre medicale, printre care ?i ?efa sec?iei oftalmologie, dr. Dana Vodislav, au fost acuzate c? eliberau adeverin?e false prin care candida?ii la ?coala de ?oferi puteau s? dea examenul chiar ?i chiori. Fra?ii Stroe ?i câ?iva instructori auto au fost b?ga?i ?i ei în aceast? t?v?leal? care a f?cut gorjeanul s? uite dracului ?i de foame, ?i de frig sau de nesim?irea unora din sistemul bugetar despre care o s? povestim foarte curând.
Mai mult decât atât povestea respectiv? o s? o trimitem ?i pe la Ministerul S?n?t??ii ca s? nu mai vorbim despre organele europene în drept pentru a vedea ?i oamenii de acolo cu cât? batjocur? sunt trata?i ni?te oameni „vinova?i c? au avut tupeul s? se îmboln?veasc?“.

Ionele, dac? f?ceai facultatea de drept, de?i era construit?, s?raca, trebuia s? ?tii c? fiind condamnat? penal dr. Dana Vodislav nu mai avea voie s? îndeplineasac? func?ie de conducere în cadrul unei institu?ii publice. Chiar dac? a fost vorba de suspend?ri la suspend?ri, moral era ca ?efii de la jude?, cei care au condus spitalul s? îi cear? managerului unit??ii în cauz? schimbarea din func?ie a dr. Dana Vodislav. Lucrul ?sta nu s-a întâmplat ?i de ce oare? Cine era oare ?mecher în toat? povestea? Cine avea spate? Cei care mergeau s? ob?in? adeverin?e f?r? examen medical? Buuun…
Doamna doctor este implicat? în poveste, dar ?i fiul dumneaei care a fost erou de pres? local? în momentul în care un tân?r a povestit cu odrasla doamnei doctor ?i a domnului doctor R?ducanu (care a decedat) c? l-au supus la electro?ocuri ?i alte torturi. Toat? treb?oara a trecut, o fi caterinc?, dar noi nu ne permitem s? vorbim de drogurile de prin clubul de pe Victoriei. Cine a avut spate ?i atunci? Normal, b?iatul electrocutat!

• S? v? dea Dumnezeu ani pân? se face lumin?

Acum vine povestea pentru botani?ti… T?mb?l?u, descinderi, ziari?ti, jandarmi de pe la Bucure?ti ?i re?ineri ?i… cam atât. P?i, halitorule de vr?jeal? ce nu mai ai mata nici zeam? de varz? de-a bun? ca s?-?i revii din prostie, i-a gânde?tete c? în dosarul permiselor o s? trebuiasc? audiate, în prim? faz?, 200 de persoane. În prim? faz?, pentru c? povestea va continua…
Cât va dura treaba asta? Se va mu?amaliza sau nu? Ca s? fie zeama de varz? ?i mai b?loas? mai ap?rur? înc? 100 de persoane care trebuiesc audiate, pentru c?, vezi, Doamne, înc? 100 de in?i ?i-au luat certeficate pentru ochi ce le-a trebuit pe la angajarea pe la Minprest ?i alte companii. Alte audieri, alt timp pierdut, alte manevre pentru cei care stau cu orele în fa?a Parchetului ca s? dea bombele la gazet?.

• Vr?jeal? de mili?ieni

Ca un om simpu, ce î?i permi?i s? mai tr?ie?ti în ora?ul ?sta nu avea cum s? nu auzi la cârcium? de cei 150 de euro care se b?gau obligatoriu în dosar în momentul în care sus?ineai examenul pentru ob?inerea permisului de conducere. Fra?ilor, mai alalt?ieri, îmi scoas? soarta în fa?? pe dracu, adic? pe un mili?ian cu care sunt prieten de ani de zile.
Mili?ian, mili?ian, dar cu academie f?cut? în timpurile ?lea bune, pe când nu trimiteai copiii la Bucure?ti din clasa a IX-a pentru a face preg?tire la anumite materii tocmai cu profesorii de la Academia de Poli?ie sau Jandarmi (povestea o s-o afla?i dac? o vrea Domnul).

Ei, bine, dracul ?sta de mili?ian c?uta s? m? conving? c? el a inventat ?mecheria ?i îmi spunea c? lucrurile au întârziat pentru c? trebuia descoperit? întreaga re?ea. B????, mai du-te în mili?ia ta! Zece oameni pentru voi e o re?ea de curent electric, probabil. Spune?i, fra?ilor, c? nu a?i avut tupeu ?i v-a fost fric? s? lua?i m?suri împotriva unor oameni cu spatele asigurat bine de tot pe la Bucure?ti.
Pân? a?i v?zut voi care e pozitivul ?i negativul în re?eaua asta o gr?mad? de tembeli puteau s? omoare oameni nevinova?i aflându-se la volan. S?-mi spune-?i ?i mie când termina?i cu vr?jelile pentru b?utoirii de zeam? de varz?.

• Pamflet de Ric? M?ce?anu

29.11.2013. 21:35


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password