Mischie revine?!


Fostul pre?edinte al Consiliului Jude?ean Gorj, Nicoale Mischie ar putea reveni în func?ia de prorector al Universit??ii Constantin Brâncu?i.

Tribunalului Gorj a decis c? Nicolae Mischie a fost nedrept??it de Senatul Universit??ii atunci când a fost înlocuit din func?ie, în urm? cu aproximativ un an, pe motiv c? a adus prejudicii institu?iei prin cele ?apte dosare ce le avea pe rol.

Instan?a a hot?rât c? Mischie trebuie s?-?i primeasc? drepturile salariale în valoare de un miliard de lei vechi. Decizia magistra?ilor gorjeni poate fi atacat? cu recurs la Curtea de Apel Craiova. Mischie a anun?at îns? c? dac? Universitatea va înainta recurs va cere desp?gubiri morale.

Amintim c? UCB nu se afl? la primul caz de acest gen, din conturile institu?iei plecând înc? un miliard dou? sute de lei vechi, în contul profesorului Gheorghe Caralicea. Urmeaz? ?i un al treilea caz, Vasile Popeang?, fost prorector, demis ?i acesta din func?ia de prorector pentru imaginea negativ? adus? institu?iei.

Culmea ironiei este c? de câteva zile, Adrian Gorun este urm?rit penal de c?tre anchetatori pentru s?vârsirea unor fapte de abuz în serviciu în form? calificat?, fals ?i uz de fals, dup? ce s-a constatat c? Universitatea a cheltuit peste un miliard de lei pentru o licita?ie cu documente falsificate.

Nicolae Mischie a fost dat afar? în decembrie 2005 de c?tre rectorul Adrian Gorun. Gorun a considerat c? Mischie a denigrat imaginrea UCB. Mischie a dat în judecat? conducerea UCB ?i acum urmeaz? s? fie desp?gubit cu un miliarde de lei vechi. Mischie spune c? nu-l intereseaz? dac? Gorun îl vrea înapoi ?i dac? vrea s? plece de le rectorat, este liber s? plece pentru c? nu a f?cut decât prostii de când se afl? la conducerea institu?iei.” S? plece c? ?i a?a st? de poman? aci. Nu a f?cut decât prostii”

Cât prive?te declara?ia purt?torului de cuvânt, Dorel Chiri?escu, c? nu-l dore?te pe Mischie ca ?i coleg, Mischie declar? c? Dorel Chiri?escu ar trebui s? fie pasnic. „ Chiri?escu nu este normal, nu trebuie s?-l lu?m în calcul. Omul ?tie cum a ajuns economist, a?a c? mai bine vorbi?i-mi de un pasnic la ni?te vite“ .

L.M.

03.10.2007. 09:33


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password