MISCHIE, pe tuşă


Fostul lider al PSD Gorj Nicolae Mischie s-a certat, miercuri dup?-amiaz?, cu judec?torii din Biroul Electoral Jude?ean Gorj mai bine de un sfert de or?, dup? ce ace?tia i-au respins candidatura pentru colegiul 6 la Camera Deputa?ilor pe listele Patidului Socialist Român.

Mischie le-a vorbit magistra?ilor pe un ton extrem de ridicat, imputându-le faptul c? i-ar fi respins candidatura în mod nejustificat. Acesta le-a declarat magistra?ilor c? avea dosarul complet ?i c? nu existau motive temeinice pentru a nu i se permite s? candideze în 30 noiembrie.

Nicolae Mischie le-a cerut explica?ii magistra?ilor, îns? pre?edintele BEJ Gorj, Dumitru P?s?rin, i-a precizat c? declara?iile sunt deja afi?ate la sediul Biroului Electoral în decizia de respingere a candidaturii.

22.10.2008. 20:26


Acest articol n-are nici un comentariu.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password